Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Medelsvarstiden visas i millisekunder. Antal anrop per dygn räknas ut genom att mäta det totala antalet anrop under en vecka och dela med antalet dygn.

Expand
title20172016-20192020
Attachments
patterns.*zip
Expand
title2020
Attachments
patterns
.*xlsx
Expand
title2021
Attachments
patterns.*xlsxsortOrderdescending
sortByname