Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

När det behövs nya komponenter eller mönster så skicka gärna in förslag till designsystemet UX-ramverket så ser vi över och lägger upp. Till en början kan du återkoppla via detta formulär:

...