Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 55 Next »

På denna sida finns alla dokument och länkar samlade för Sil. Du hittar teknisk dokumentation för motsvarande Sil version, integrationshandledningar med mera.

Enligt Sils BTV (Beskrivning och tjänstespecifika villkor) ska kunden följa Tjänstens dokumentation (tjänstegränssnittsbeskrivning, integrationshandledning och installationsmanual) avseende integration, installation och drift av Tjänsten.

Sil 6.0 dokumentation

  File Modified

Sil 5.1.1 dokumentation

  File Modified

Sil 5.1 dokumentation

  File Modified

Integrationshandledningar

Syftet med integrationshandledningar är att redogöra för vad källan omfattar samt hur denna information ska hanteras i journalsystemen.

Informationen vänder sig till de personer som har uppgiften att praktiskt börja genomföra en teknisk integration med Sil. Målgruppen för detta material och information är systemförvaltare och systemutvecklare. Även en verksamhetsutvecklare/ledare inom regionen, projektledare eller projektägare har nytta av informationen.

  File Modified

Diffrapporter

  File Modified

Samlade diffrapporter finns här.

Presentationer

Här finns presentationer från exempelvis webbseminarier mm.

  File Modified

Informationsflöde Sil

  File Modified

Ikoner

  File Modified

Manualer

  File Modified

Demoservrar

Demoservrar får/ska endast användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion!

För att få tillgång till demoserver lär mer här.

Installation och drift

  File Modified

Projekt och förstudier

  File Modified
  • No labels