Här hittar du användarmanualen för kontoadministratör i personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du som har behörigheten kontoadministratör kan låsa och låsa upp en invånares inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster.