1177 Samlingsportal


Välkommen informationssidan för tjänsterna inom 1177

Det här är en samlingsportal för tjänster inom 1177.

Obs! Denna sida är under uppbyggnad. Information från tjänsterna kommer att tillkomma löpande under arbetets gång.

Sidan ämnar till att samla tjänster inom 1177 , med målsättningen att underlätta för användarrepresentanter inom 1177 att ha en väg in för att få information som ges från tjänsterna.

Samlingsportalen rör i första hand informationsspridning från tjänsterna.

Dokumentation från tjänsterna nås från sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2829812073 via menyn till vänster.