Inkluderingsuppgift: Kontaktuppgifter

För information om kontaktvägar för våra kunder/vårdpersonal: https://www.inera.se/kontakta-oss

För information om kontaktvägar för invånare:
1177: https://www.1177.se/e-tjanster-support

UMO: https://www.umo.se/om-oss/kontakta-oss/kontakta-umo/

Youmo: