Kontaktvägar

Tjänst

Kontaktväg

Tjänst

Kontaktväg

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vårdgivare/Personal

Invånare

Telefon: 0770-72 00 00, kl 6-22 alla dagar

Formulärhantering

Vårdgivare/Personal

Invånare

Stöd och behandling

Vårdgivare/personal
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3063561

Invånare

Hänvisas i första hand att ta kontakt med sin behandlare/kontaktperson

Egen Provhantering

Vårdgivare/Personal

Invånare

Telefon: 0770-72 00 00, kl 6-22 alla dagar

1177.se

  • Mejl: support@inera.se

  • Telefon: 0771-25 10 10 Tonval 2

    • Felanmälan/driftstörning prio 1,2 alla dagar 06:00 - 22:00

    • Övriga ärenden mån - fre 08:00 - 17:00

UMO

Youmo

Journalen

Vårdgivare/Personal

Invånare