Ny version (1.4) av Referensarkitektur för IoT

Arbetsgruppen har nu publicerat en ny version som innehåller en hel del uppdateringar jämfört med tidigare version. Notera att den nya versionen ännu inte finns på engelska och att vi därför valt att ha kvar publiceringarna av både den svenska och engelska version 1.3 av referensarkitekturen.