Begrepps- och metamodell

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Detta avsnitt beskriver den detaljerade metamodellen för EA-ramverket. 

Alla

Alla

2019-01-21/12

En metamodell är ”en modell som beskriver hur och med vad en arkitektur beskrivs på ett strukturerat sätt” (översättning från TOGAF). Den definierar alltså vilka typer av element och relationer som kan användas för att skapa en arkitekturmodell.

Bilden nedan ger ett enkelt exempel på en metamodell och en arkitekturmodell:

Metamodellen är viktig eftersom den definierar begrepp som arkitekter använder sig av och hur dessa begrepp förhåller sig till varandra. I exemplet ovan definierar metamodellen att det finns en typ av element som heter aktör som har en relation till roll som i sin tur har en relation till process. Detta indikerar att aktören agerar i processer genom en eller flera roller. Process och aktör har också en relation till verksamhetsobjekt som indikerar att de producerar objektet. 

 I arkitekturmodellen beskrivs sedan vem aktören är, vilken roll den har och process den utför samt vad som produceras. 

Undersidor i detta avsnitt beskriver metamodellen för de olika lagren i arkitekturramverket. Där definieras de element som hör hemma i respektive lager, hur de relaterar till andra element, ger exempel och vägledning för hur de ska skapas och användas samt indikerar vilka källor som använts som grund till dess svenska definition.