SWOT-analys

SWOT-analys är ett välkänt begrepp som används i många olika sammanhang. I grunden handlar det om att beskriva styrkor och svagheter samt möjligheter och hot vilka ofta visualiseras i en 2x2 matris.

När det gäller strategisk planering av en verksamhet beskrivs ofta styrkor och svagheter som interna faktorer medan möjligheter och hot är externa.

Det är viktigt att vara tydlig med vad SWOT analysen omfattar, dvs vilken verksamheten är. Det kan röra sig om en enskild verksamhet såsom en myndighet, kommun eller företag, eller en gruppering. Använd elementtypen Aktör för att dokumentera vilken eller vilka verksamheter analysen omfattar.

En SWOT-analys kan naturligtvis också vara enskilda projekt eller förändringsinsatser. Använd då elementtypen Förändringsinsats.

För styrkor respektive svagheter kan man använda elementet Förmåga för att beskriva övergripande styrkor och svagheter. Det går också att detaljera mer specifikt genom att belysa vilka Processer, Tjänster eller Applikationer som avses.

Möjligheter kan dokumenteras med elementtypen Intresse. Dessa intressen kan sedan kopplas till Aktörer.

Hot dokumenteras som Begränsning och kan i vidare arbete kopplas till vilken typ av element som helst.

Hitta på sidan

Publiceringsstatus2018-12-28/5
GranskningsstatusAG
TillämpningsnivåFrivillig
ArkitekturområdeStruktur
ArkitekturramverketMetoder
Koordinator
Deltagare


Senast ändrad