Aktuellt


Dödsbevis - ersätta eller makulera?

I vår statistik ser vi att funktionen att makulera Dödsbevis används ganska ofta och troligtvis för fel syfte.

Makulera ska endast användas om ett Dödsbevis har utfärdats för fel person. Det är mycket viktigt att följa rutinen som beskrivs i Webcert - att omedelbart kontakta Skatteverket och därefter makulera intyget.

Ersätt ska endast användas om uppgifter i ett dödsbevis har blivit fel t ex fel dödsdatum. Ersätt ska inte användas för att ändra tidigare information t ex att ett explosivt implantat tagits bort. Information om detta förmedlas på annat sätt än via Dödsbeviset.


Signera intyg med andra webbläsare än Internet Explorer

Webcert kan idag användas av andra webbläsare än Internet Explorer. För att andra webbläsare ska kunna användas har en nytt underskriftsflöde introducerats i Webcert. Det nya flödet är en förutsättning för att kunna gå över till den nya Webcert klienten. Läs mer om vad ni behöver göra för att använda den nya underskriftstjänsten - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/EIT/pages/2270593209


Kända fel/begränsningar


Kommande releaser 2024

Datum:

 • 26 september kl. 07.00 - 08.00:

  • Nya Webcertklienten bli primär för fristående Webcert

   • Endast nya Webcertklienten kommer gälla i produktion både för fristående och integrerat Webcert

   • Rehabstöd: användare kommer till nya Webcertklienten när de hoppar ut från Rehabstöd

  • Intyg FK7809 och FK3226 prodsätts men aktiveras inte

Release MED användarpåverkan

 • 18 november 2024, prel. kl. 07.00 - 08.00: Aktivering av de nya intygen, FK7210, FK7472, FK7809 samt FK3226 för pilotregionen (utvalda enheter)

Release UTAN användarpåverkan​.

 

Vad som ingår releasen kan du vanligtvis läsa i release notes:

Release notes Webcert

Release notes - Rehabstöd

Release notes - Intygsstatistik