Kom igång med Rehabstöd

Hur fungerar Rehabstöd?

I filmen nedan får du en introduktion till hur du använder Rehabstöd i ditt arbete med sjukskrivna patienter. 

Hur får jag behörighet och hur loggar jag in i Rehabstöd?

 

Välkommentillrehabstöd.PNG

 

Behörighet

Som rehabkoordinator eller läkare kan du få behörighet till Rehabstöd. Även läkare och icke legitimerad personal kan ha rollen rehabkoordinator.

Det är din verksamhetschef avgör om du som rehabkoordinator får behörighet till tjänsten. Den lokala HSA-administratören registrerar behörigheterna i HSA-katalogen så att du kan logga in i Rehabstöd. Användarmanual för HSA-administratör finns här https://inera.atlassian.net/wiki/x/moiUG

Som Rehabkoordinator behöver du:

  • Logga in med SITHS-kort

  • Medarbetaruppdrag med syfte Vård och behandling

  • En särskild roll i HSA - hsaSystemRole.

Som Läkare behöver du:

  • Logga in med SITHS-kort

  • Medarbetaruppdrag med syfte Vård och behandling.

Informationen som visas i Rehabstöd loggas enligt patientdatalagen.

Logga in

För att använda Rehabstöd krävs att du har ett SITHS-kort med pinkod, en kortläsare med tillhörande programvara, NetiD samt att du har rätt behörighet.

  1. Gå till sidan https://rehabstod.intygstjanster.se/ för att logga in.

  2. Klicka på knappen ”LOGGA IN”.

  3. Välj legitimeringsmetod (SITHS-kort eller SITHS eID) och ange din pinkod

Välj enhet

Du kan välja att logga in på vårdenhetsnivå eller på enhetsnivå, vilket styr vilka sjukfall du ser. Om du endast har behörighet till en enhet kommer du efter inloggning direkt till startsidan för din enhet. Har du behörighet till flera enheter får du välja enhet. Du kan bara vara inloggad på en enhet i taget. Om en vårdenhet har flera enheter som ingår visas det med ett piltecken framför enhetens namn. Klicka på piltecknet så ser du de enheter som ingår.  

 

väljenhet.PNG

Hur byter jag enhet i Rehabstöd?

Om du har behörighet för flera vårdenheter så kan du växla mellan dem i Rehabstöd. Du kan se pågående sjukfall för en enhet åt gången. Om du arbetar på flera enheter kan du byta till en annan enhet genom att klicka på Byt enhet i sidhuvudet.

 

 

Hur använder jag fliken Översikt i Rehabstöd?

När du har loggat in visas en översikt över pågående sjukfall på den valda enheten. 

Som läkare ser du endast de pågående sjukfall där du själv utfärdat det nuvarande intyget. Arbetar du som rehabkoordinator ser du alla pågående sjukfall för den valda enheten. 

På översiktssidan får du en snabb överblick och koll på sjukskrivningarna på enheten. Du ser hur många pågående sjukfall enheten har just nu, och hur de fördelar sig på kön, diagnos och sjukskrivningsgrad. 

För att gå till listan med pågående sjukfall, byt till fliken ”Pågående sjukfall”. På översiktsvyn finns även en länk till Intygsstatistik för ordinerad sjukskrivning. Intygsstatistik visar samlad statistik för  alla elektroniskt utfärdade läkarintyg. Där är alla personuppgifter avidentifierade.

Hur skiljer sig innehållet i Rehabstöd för läkare och Rehabkoordinatorer?

Läkare kan endast se de patienter med pågående intyg som hen själv utfärdat.

Rehabkoordinatorer har behörighet att se alla intyg på vårdenheten och tillhörande underenheter.