Regionspecifik information

Följande tillvägagångssätt gäller för de SUSSA-regioner som kommer att byta journalsystem till Cosmic.

image-20240520-095621.png

Systemintegrationstest

Testerna säkerställer bl a att:

 • Det går att skapa intyg

 • Statusuppdateringarna kommer fram

 • Ärendekommunikationen fungerar och genererar statusuppdateringar

 • Journalsystemet hämtar upp de meddelanden som skickas från Webcert till journalsystemet (felmeddelande till användaren).

 • Felhantering fungerar t ex att journalsystemet tar emot statusuppdateringar i oordning.

Erfarenheten har visat att olika regioner kan ha olika konfigurationer som kan ha påverkan på integrationen med Webcert.

Testerna genomförs tillsammans med NMT och tar ca en arbetsdag.

Tänk på att testdata, intyg och ärende- kommunikation från det gamla systemet finns att tillgå i Webcert.

Skapa ett ärende i Kundportalen minst en månad innan önskat testdatum. Ange att det gäller Intygstjänster, typ av test, förslag på några datum och kontaktuppgifter.

E2E-tester med Försäkringskassan (Örebro)

Syftet med testerna är att kvalitetssäkra vårdsystemets integration med den nationella infrastrukturen och Försäkringskassan. 

Det förutsätts att SIT har genomförts innan E2E påbörjas, samt att konfigurationen är oförändrad mellan testfaserna.

Produktionsverifiering med Försäkringskassan

 • Produktionsverifieringen säkerställer att intyg kan skickas från vårdsystemet till Försäkringskassan och att ärendekommunikation kan hanteras av vårdsystemet och Försäkringskassan.

 • Regionen bemannar med en läkare som signerar läkarintyget och en vårdadministratör som är kontaktperson under verifieringen och som kan hantera frågor och svar under verifieringen. Försäkringskassan bemannar med en handläggare och Inera med en koordinator. 

 • Läkaren tillfrågar lämplig patient om samtycke till att läkaren får skicka patientens läkarintyg för sjukpenning direkt till Försäkringskassan och att frågetypen ”Övrigt” får ställas på patientens läkarintyg.

 • Under produktionsverifieringen deltar alla medverkande i ett Teams-möte. 

Guide – förenklad steg för steg

 1. Regionen gör en tjänstebeställning via Kundportalen

 2. Regionen skapar ett ärende i Kundportalen och bifogar förstudie QA som en bilaga

 3. Cambio genomför verifiering av tjänsteproducent

 4. Regionen beställer anslutning till QA-miljön + förbereder anslutning

  • Fyll i och skicka anslutningsblankett

 5. Regionen genomför systemintegrationstester

  • Genomför tester tillsammans med NMT

 6. Regionen genomför E2E-tester i QA-miljön – gäller Örebro

  • Genomför tester tillsammans med NMT och Försäkringskassan

 7. Regionen skapar ett ärende i Kundportalen och bifogar som bilagor:

  1. förstudie PROD

  2. godkända självdeklarationer (som Cambio genomfört)

  3. godkännanderapport för systemintegrationstester

  4. (gäller bara Örebro) godkännanderapport för E2E-tester med Försäkringskassan

 8. Regionen beställer anslutning till PROD-miljön

 9. Regionen genomför produktionsverifiering

  • Genomför verifiering tillsammans med Inera och Försäkringskassan