Hämta nya certifikat till reservkort tillitsnivå 2

1. Logga in på Mina sidor

https://minasidor.siths.se/

2. Välj HÄMTA/HANTERA CERTIFIKAT PÅ KORT

  • Ange din pinkod för Legitimering

 

3. Välj Hämta nya certifikat

 

4. Tryck på Mer information och kontrollera att uppgifterna är korrekta

  • Välj STARTA NEDLADDNING

 

5. Generering av certifikatsbegäran startas

  • Ange din pinkod för underskrift

 

6. Hämtar och installerar certifikat

  • Dina certifikat är nu installerade på ditt kort och klara att användas