SITHS eID Portalen

Innehållsförteckning

Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

0.9

Sep 16, 2021

SITHS Förvaltning

Etablering av sida

0.91

Sep 22, 2021

SITHS Förvaltning

Flyttade ut rubriker från grupperingen “Övrig information”

Inledning

Här hittar du information från projektet för SITHS eID portalen som ska ersätta SITHS Admin och Mina sidor.

Förankring av förändringar

De förändringar som övergången till SITHS eID Portalen medför har förankrats med:

  • SITHS Policy Authority

  • SITHS Referensgrupp som utsetts av Sveriges Landstings IT-direktörer (SLIT)

Informationsspridning om förändringar

Förändringarna kommer att informeras

  • Via SITHS Nyhetsbrev

  • Via denna sida

  • Kommunikation direkt med Ansvariga utgivare

Tidplan

Tidplanen för SITHS eID portalen håller på att formas. Den största milstolpen som är nedstängning av SITHS Admin och fullständig övergång till SITHS eID Portalen är planerad till Q1-2023.

Detaljerad tidplan

Vad

När (preliminära tider)

Vad

När (preliminära tider)

Möjlighet för Ansvariga utgivare att börja konfigurera sina organisationer i nya SITHS eID Portalen

Q4-2022

Lansering av SITHS eID Portal och nedstängning av SITHS Admin

Q1-2023

Förändringar för Elektronisk underskrift och Underskriftscertifikat

Företagskort med foto ersätter SIS-kort

SITHS eID används istället för Telia e-legitimation

Stöd för fler webbläsare

Nya autentiseringsmetoder och Mobilt SITHS