Nationella tjänsters införande av nya autentiseringsmetoden

(Inventering pågår)

Tjänst/register

Status

Huvudman

Tjänst/register

Status

Huvudman

Sminet

Inera har begärt information om införandet

Folkhälsomyndigheten

Nationella Kvalitetsregistret

Inera har begärt information om införandet

SKR

eHälsomyndighetens tjänster

Inera har begärt information om införandet

eHälsomyndigheten

Socialstyrelsens eMortis

Q4 2022

Socialstyrelsen

BOA, Bättre omhändertagande av patienter med artros

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

BipoläR, Nationellt register för bipolär affektiv sjukdom

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

BRIMP, Bröstimplantatregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Bättre beroendevård

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Kvalitetsregister ECT

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

LVR, Luftvägsregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näsa-, halssjukvård

  • Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan

  • Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

  • Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

  • Registret för hörselnedsättning hos barn

  • Registret för otoskleroskirurgi

  • Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi

  • Septumplastikregistret

  • Svenska Öronkirurgiska Registret

  • Tonsilloperationsregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

NDR, Nationella diabetesregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

PsykosR, Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

RiksFot, Svenska fotkirurgiska registret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Q-BUP, Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

RättspsyK, Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

SESAR, Sömnapnéregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

SFR, Svenska Frakturregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

SLR, Svenska Ledprotesregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

SPOQ, Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Svenska hjärt- och lungräddningsregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Svenskt register för rehabmedicin

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Kvalitetsindikatorer i primärvård

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Kvalitetsindikatorer i sjukhusvård

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

NROK, Nationella registret för ortognatkirurgi

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

QRegPV, Primärvårdens kvalitetsregister Västra Götaland

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Riksät, Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

SWEAPS, Svenska registret för avancerad barn- och ungdomskirurgi

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

Svenska Thoraxtransplantationsregistret

Preliminärt införande Q2 2022

Registercentrum Västra Götaland

R7e-arkiv

Inera har begärt information om införandet

Region Uppsala

eFrikort

Q2 2022

CGI Sverige

Labportalen

April 2022

InfoSolutions

RöntgenPortalen

Februari 2022

InfoSolutions