Vanliga frågor och svar

Sök bland våra vanliga frågor och svar.

Search

Hur utfärdar och installerar jag SITHS funktionscertifikat?

Utfärdande av SITHS funktionscertifikat består av 3 primära delar:

  1. Skapande av en privat nyckel och uttag av en så kallad CSR-fil som skickas in till den ID-administratör som ska utfärda certifikatet. Utförs av systemägare eller teknisk förvaltare av tjänsten i fråga

  2. Utfärdande av certifikatet från SITHS. Detta steg utförs av någon med behörighet i SITHS

  3. Installation av certifikatet. Utförs av systemägare eller teknisk förvaltare av tjänsten i fråga.

För mer information se: SITHS Funktionscertifikat - Användarguide

Vad ska jag göra om jag blir inloggad utan att ange min pin-kod?

Vid inloggning med SITHS e-legitimation på SITHS-kort finns det en funktion som gör att användaren inte behöver ange sin pin-kod igen så länge kortet sitter kvar i kortläsaren och så länge datorn inte startas om.

För att Användaren ska bli helt utloggad från en tjänst måste hen:

  1. Använda tjänstens egen funktion för utloggning

  2. Avlägsna SITHS-kortet från kortläsaren

  3. Utöver detta bör även alla tjänster komplettera med en egen inaktivitetstimeout. Denna hjälper dock inte om användare glömmer att avlägsna sitt SITHS-kort.

Hur fungerar publicering av SITHS-information till HSA?

Vilken SITHS-information publiceras till HSA?

Vilken längd kan ett MIFARE-serienummer få vid publicering till HSA?

Värdet kan bli 1-10 tecken långt.

Vad kan jag göra på Mina sidor beroende på hur jag loggades in?

Kan jag utfärda Reservkort LoA3 med endast en kortläsare?

Varför kommer inte påminnelser från SITHS Admin fram till mina användare?

Fungerar Net iD med Firefox?

Hur tar jag fram loggar/trace från Net iD för felsökning?

Kan man använda Microsoft Edge för Mina Sidor och SITHS-Admin?

Vad ska jag göra om SITHS eID-appen visar felmeddelande redan vid uppstart?

Hur fungerar inläsning av SITHS eID-certifikat från SITHS-kort till Windows?

Varför tas jag som användare inte tillbaka till appen/webbläsaren efter att jag loggat in med Mobilt SITHS?