Lansering av nya SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor

Lanseringen av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor planeras ske 23 - 25 januari 2024  

När Inera genomför lansering av ny eID-Portal för utgivning av SITHS i januari 2024 kommer övergången att kräva två arbetsdagar – upp till 48 timmar. Övergången sker under perioden 23 januari 12.00-25 januari 12.00. I arbetet ingår att exportera och flytta allt data från nuvarande driftställen samt importera till Ineras miljöer inklusive kvalitetssäkring av driftsättningen, något som kräver exklusiv tillgång till berörda miljöer. 

I dialog med framför allt SITHS PA-grupp har Inera kommit till slutsatsen att den bästa tidpunkten för lansering är vardagar då ordinarie personal i stor utsträckning är i tjänst. Bland annat på grund av att behovet av reservkort är mindre än under en helg. 

Under perioden som lanseringen sker kommer det ej vara möjligt att hantera befintliga SITHS-kort eller utfärda nya kort inklusive reservkort. Detta medför att personal som arbetar under denna period behöver ha aktiverade kort innan lansering startar. Detta är en central förberedelse att utföra för alla organisationer som använder SITHS. 

Inloggning med SITHS-kort och Mobilt SITHS eID kommer inte att påverkas, nationella tjänster som Pascal och NPÖ kommer att fungera även under nedstängningen, givet att man har ett giltigt och aktiverat Mobilt SITHS eID sedan tidigare. 

Alla befintliga giltiga kort och certifikat flyttas i samband med lansering från SITHS Admin till SITHS eID Portal och kommer fortsatt att fungera hela giltighetstiden ut. 

Ovanstående medför att samtliga anslutna organisationer inför lanseringen behöver genomföra åtgärder i enlighet med av Inera tillhandahållen checklista. 

Förberedelser och förslag på lokala åtgärder omfattar bland annat att: 

  • Konfigurationen måste vara genomförd senast kl. 08:00 6 november 2023 eftersom SITHS eID Portal därefter kommer att stängas inför breddlanseringen 23-25 januari 2024

  • Den 18 december 2023 är upphör möjligheten att beställa kort i SITHS Admin. Detta beställningsstopp medför att det inte kommer vara möjligt att beställa kort i SITHS Admin, gäller både ordinariekort och reservkort i buntar. Efter detta datum kommer tidigare beställda kort att produceras och kan därefter lämnas ut fram till lanseringen startar. Säkerställ att ni i god tid innan beställningsstoppet har beställt tillräcklig mängd ordinarie kort. Säkerställ även att det finns tillräcklig mängd reservkort i buntar beställda som kan tas i bruk när SITHS eID Portalen är lanserad.  

  • Alla beställda kort måste lämnas ut i nuvarande portal SITHS Admin innan nedstängning. Varje organisation kan sätta ett tidigare stoppdatum internt för att säkerställa att beställda ordinarie kort hinner lämnas ut före nedstängning. Ordinarie kort som ännu inte har aktiverats kommer att spärras vid nedstängningen. 

  • Identifiera nyckelpersoner i verksamheten som behöver ett extra reservkort utfärdat i förväg samt lämna ut och aktivera dessa kort innan nedstängning.   

  • Säkerställa att de som behöver har giltiga Mobilt SITHS eID utfärdar dessa innan nedstängning. 

  • Säkerställa att funktionscertifikat ej går ut under lanseringsperioden samt även under månaderna efter. Dessa behöver förnyas i god tid innan övergången.  Uppmana personalen att ej glömma sina kort hemma under lanseringsperioden. De kommer i så fall att behöva åka hem och hämta kortet.  

  • Installera SITHS eID-appen för Windows version 2.1 eller senare i god tid innan lanseringen och senast i december 2023. Detta är en förutsättning för att kunna använda SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor.   

Ytterligare förberedelser att genomföra hösten 2023: 

  • Gör klart konfigurationen i SITHS eID Portal, se checklista

  • Det är viktigt att i god tid, minst fem veckor innan beställningsstoppet, se över vilka ordinarie kort som går ut under den tid som påverkas av införandet och att ni har ett tillräckligt antal reservkort i lager. Använd rapporten ”Just nu” (i SITHS Admin) för att se vilka kort som snart går ut. 

  • Var uppmärksam på att kortprodukten SIS-kort (659) utgår i samband med att den nya SITHS eID-portalen införs vilket medför att ett alternativt kort, exempelvis företagskort (677/777), fortsättningsvis behöver utges. 

 

Information till slutanvändare


Inera har tagit fram denna informationstext som ni kan använda vid information till slutanvändare i respektive organisation

Viktig information till dig som använder SITHS e-legitimation i tjänsten: SITHS-kort och Mobilt SITHS eID  

Lansering av nya SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor kommer att ske klockan 12:00 den 23 januari – klockan 12:00 den 25 januari 2024.

Under de två dygn som införandet av SITHS eID Portal pågår kommer det ej vara möjligt att administrera befintliga SITHS-kort eller utfärda nya SITHS-kort inklusive reservkort och Mobilt SITHS eID.

Observera: om du har ett befintligt aktiverat SITHS-kort och/eller har ett befintligt nedladdat Mobilt SITHS eID behöver du inte göra något. Din inloggning kommer att fungera som vanligt under dessa två dygn.

All personal som arbetar under denna period måste se till att de har ett aktiverat fungerande SITHS-kort i god tid innan lanseringen startar klockan 12:00 den 23 januari 2024.

Om du glömmer ditt SITHS-kort hemma under dessa två dygn 23 – 25 januari kommer du att behöva åka hem och hämta kortet eftersom det inte går att utfärda reservkort.  

Om du behöver få ett extra reservkort utfärdat måste du beställa, hämta ut och aktivera detta i god tid. Vid frågor kontakta din lokala SITHS ID-administratör.   

Om du har beställt ett nytt SITHS-kort som inte har aktiverats ännu måste det lämnas ut i god tid innan klockan 12:00 den 23 januari 2024. Ordinarie SITHS-kort som inte har aktiverats kommer att spärras i samband med att den nya portalen öppnas. Vid frågor kontakta din lokala SITHS ID-administratör.