Spärrhantering vid förlorat kort vid avbrottet under lanseringen av SITHS eID Portal 23–25 januari 2024

Denna rutin gäller för spärr av förlorat kort inte för normal spärr vid avslut av anställning.
Under den tid det inte går att avregistrera/spärra kort och certifikat vare sig i SITHS Admin eller SITHS eID Portalen ska inkommen spärrbegäran dokumenteras skriftligt.

Följande information ska noteras:

För användaren

  • Namn

  • HSA-id eller personnummer

  • Kortnummer

  • Vid behov: vilket certifikat som ska spärras, t.ex. mobilt SITHS

För ID-administratör som registrerar spärren

  • Namn

  • HSA-id eller personnummer

  • Datum och klockslag för när spärrbegäran inkommit


När det återigen går att spärra i SITHS eID Portalen ska spärrbegäran registreras skyndsamt.
Inkommen spärrbegäran ska sparas i 10 år efter registreringen.