Ändra SITHS kontaktuppgifter

Det är mycket viktigt att alla kontaktuppgifter som gäller din organisations anslutning till SITHS hålls uppdaterade. I formuläret via länken nedan kan du ändra ansvarig utgivare, säkerhetsansvarig eller uppgifter till din organisation. När vi tagit emot formuläret kommer vi att starta hanteringen i Easy.

Observera att det endast är Ansvariga utgivare i en direktansluten organisation (undantagsfall säkerhetsansvarig och firmatecknare) som får göra ändringar som berör SITHS-anslutningen.

Ändra SITHS kontaktuppgifter

Roller och ansvar

Ansvarig utgivare

Rollen som ansvarig utgivare är obligatorisk och måste finnas inom organisationer som är direktanslutna och har avtal med Inera.

Ansvarig utgivare ska säkerställa att utgivningsområdet efterlever SITHS tillitsramverk för:

  • Att utgivningsområdet följer SITHS regler och rutiner om ansökan, beställning, utlämnande och spärr av elektroniska identitetshandlingar till personer och funktioner

  • Att personkontroller utförs på alla personer som är id-administratörer inom utgivningsområdet

  • Att id-administratörer har adekvat kunskap och kompetens för att upprätthålla organisationens åtagande

För fullständig beskrivning se SITHS tillitsramverk samt Handledning och rutiner för ansvarig utgivare

Säkerhetsansvarig

Rollen som säkerhetsansvarig är obligatorisk och måste finnas inom organisationer som är direktanslutna eller tredjepartanslutna och ska utfärda SIS-kort.

En säkerhetsansvarig ansvarar för att utvärdera utgivningsområdets efterlevnad av
utgivningsprocesser för elektroniska identitetshandlingar. I detta ingår ansvar för att
internrevisioner och riskanalyser genomförs samt tillsyn av ansvarig utgivare.
För fullständig beskrivning se SITHS tillitsramverk.

Id-administratör

En id-administratör är en person som har fått utbildning för att på ett korrekt sätt kunna efterleva SITHS regelverk och rutiner för livscykelhantering av kort och certifikat. Detta omfattar ansökan, beställning, utlämnande och support samt spärr av elektroniska identitetshandlingar inom utgivningsområdet.

Det är ansvarig utgivare som ansvarar för utbildning samt utser och tilldelar behörighet till en person utifrån de arbetsuppgifter som id-administratören ska utföra.

För fullständig beskrivning se SITHS tillitsramverk samt Rutiner för id-administratörer