Easy

Easy används för att hantera uppgifter i SITHS

Easy (Enterprise Auditing System) är ett webbaserat granskningsverktyg som används för att uppdatera SITHS kontaktuppgifter och för att besvara och skicka in SITHS Tillitsdeklaration till Inera.

Det är ansvarig utgivare inom varje SITHS-ansluten organisation som ansvarar för att uppdatera SITHS kontaktuppgifter och för att besvara och skicka in tillitsdeklarationen i Easy när behov uppstår.

Men det går även bra att ta hjälp av andra sakkunniga personer inom organisationen, som till exempel säkerhetsansvarig och id-administratör för att hantera detta.

Detta behöver du för att kunna använda Easy

  • Användarkonto i Easy

  • SITHS-kort för att logga in

Logga in i Easy

Observera att du endast kan logga in i Easy med SITHS-kort. (När du klickar på länken nedan är valet Bank-id förvalt, men den funktionen fungerar inte. Vi har tyvärr inte hunnit ta bort valet från inloggningsvyn ännu).

Logga in i Easy med SITHS-kort

Beställ användarkonton i Easy

Om ansvarig utgivare vill att fler personer ska kunna arbeta i Easy, går det att beställa användarkonto även till dem.

Beställ användarkonto i Easy för SITHS