Användarhandbok SITHS eID Portal

Revisionshistorik

Klicka nedan för att visa innehållsförteckning

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

Dec 30, 2022

SITHS Förvaltning

Dokument upprättat

2.0

Dec 19, 2023

SITHS Förvaltning

Kompletterat med information om
funktionsområde, funktionsobjekt
funktionscertifikat samt beställning av
testkort/reservkort QA

2.1

Jan 9, 2024

SITHS Förvaltning

Förtydligat förutsättningar för att beställa testkort