Hämta SITHS eID till reservkort tillitsnivå 2

Den här instruktionen följer du om du har

 • Ett helt nytt reservkort i ett obrutet kuvert

 • Om du har ett aktivt befintligt reservkort, men inga giltiga SITHS eID (certifikat) på reservkortet

Observera att det alltid måste göras en beställning till det aktuella kortet av en ID-administratör för att du ska kunna hämta ett SITHS eID.

 

 1. Gå till SITHS Mina sidor - https://minasidor.siths.se/

  1. Välj AKTIVERA DITT RESERVKORT

image-20240117-103906.png
 1. Ange din säkerhetskod (som du fått i kuvertet med reservkortet)

  1. För att registrera kortet

  2. För att legitimera dig

OBS! Om flera kortläsare och SITHS eID finns anslutna till datorn, klicka nedan för att se hur du byter

Om flera kortläsare och SITHS eID finns anslutna till datorn kommer endast ett av dessa att vara aktivt och användas för legitimering och underskrift. Byte av aktivt kort sker i appen genom att du högerklickar på SITHS eID app, välj “Öppna” och klicka på "kugghjulet" (inställningar), och därefter på namnet under rubriken ”AKTIVT SITHS EID”. Om flera kortläsare finns anslutna presenteras dessa i en lista där aktivt kort kan väljas.

OBS: Byte av aktivt kort kan endast göras innan du påbörjar en legitimering eller en underskrift.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

 

 

 1. Läs villkoren för SITHS e-legitimation till SITHS eID kort

  1. Välj AKTIVERA

Kortet måste sitta kvar i kortläsaren tills aktiveringen är genomförd!

 1. Aktiveringen startar

 

 1. Aktiveringen är klar

  1. Välj LOGGA UT

I de fall användaren även behöver ett underskriftcertifikat, loggar hen in på mina sidor med det sitt nya certifikat som är nedladdat till kortet