Hämta tillbaka gamla SITHS-certifikat (HCC) om du distansuppgraderat till SITHS e-id - Användarguide

1 – Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor

Inloggningen görs med SITHS e-id personnummercertifikat och du behöver ha din pin-kod för legitimering. 

 

2 – Välj ”Hämta befintliga certifikat”

 

 


3 – Välj vilket certifikatpar du ska hämta på nytt.

Ibland kan det finnas flera certifikatpar att välja på. Det kan då hända att vissa par tillhör andra kort och inte går att ladda ner till det kort du logga in med.

·        Markera de certifikatspar du vill hämta

 

4 – Tryck på STARTA NEDLADDNING”

 

 

5 – När nedladdningen är klar visas följande meddelande

 

 

6 – Kontrollera dina certifikat i Net iD Administration

Om du känner dig osäker på om allt gick bra, kan du kontrollera i Net iD Administration att certifikaten är nedladdade på kortet.

Du gör så här:

Högerklicka på Net iD ikonen och välj Net iD Administration (gamla)

Om nedladdning har gått bra, ska du se följande:

  • 2 stycken SITHS e-id Person ID 3 CA v1

  • 2 stycken SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

  • 2 stycken SITHS Type 1 CA v1