Utgivningsprocess för Reservkort LoA 3

 

Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2020-10-19

SITHS Förvaltning

Dokument upprättat

 1.1

2021-04-23

SITHS Förvaltning

Ny bild på “Hantera beställningar” i steg 2

Reservkort LoA3

Förutsättningar

 • Två utbildade ID-administratörer med rollen KRA och SITHS e-legitimation på tillitsnivå 3

 • Obrutet kuvert med reservkort

 • Rutinen dokumenteras i organisationens rutiner

 • Personen ska identifiera sig med en godkänd svensk ID-handling

 • Att användaren inte är registrerade med passnummer eller samordningsnummer

 • Identifiering och verifiering sker enligt godkänd rutin

 • ID-administratören bör informera användaren om att det är möjligt att förlänga giltighetstiden på kortet en gång genom att hämta nya certifikat via Mina sidor (se Förlängning reservkort tillitsnivå 3)

För användare med skyddade personuppgifter

 • Kräver att båda ID-administratörerna har tilläggsroll för KUR

Vi rekommenderar att man använder 2 kortläsare för utgivningsprocessen som görs i Mina sidor, för att minimera problem. För mer information läs här

Rutinbeskrivning

Utgivning av reservkort LOA3 görs i 3 steg

Steg 1 - ID-administratör 1

 1. Användaren kommer till kortkontoret

 2. Användaren identifierar sig

 3. ID-administratör 1 verifierar att användaren har rätt att få ett reservkort LOA3

 4. ID-administratör 1 väljer SITHS E-ID LOA3 TILL RESERVKORT

  1. Anger kortnummer

  2. Anger giltighetstid

  3. Verifierar ID-handling

  4. ID-administratören skriver under

 5. Beställningen visas på personposten under ”Beställda reservkort LoA3

 6. ID-administratören lämnar över det obrutna kuvertet innehållande reservkort med tillhörande pinkod till användaren


Steg 1 i bilder


Steg 2 - ID-administratör 2

 1. ID-administratör 2 loggar in på Mina sidor

 2. ID-administratör 2 väljer HANTERA BESTÄLLNINGAR

 3. Användaren identifierar sig

 4. ID administratör 2 söker upp användaren genom att ange personnummer eller HSA-id

 5. ID-administratör 2 granskar valt underlag

  1. Kontrollera kortnummer

  2. Kontrollera att det är rätt organisation som visas

  3. Kontrollera giltighetstid

  4. Verifierar ID-handling

  5. ID-administratören skriver under

 6. ID-administratör 2 lämnar över skärmen till användaren

 


Steg två i bilder

 

 


Steg 3 - Användaren

Användaren behöver ha sina koder för legitimering och underskrift tillgängliga

 1. Sätter i reservkortet i kortläsaren

 2. Välj BEKRÄFTA ÖVERLÄMNING

 3. Läs villkoren

 4. Kryssa i JAG GODKÄNNER VILLKOREN

 5. Välj STARTA NEDLADDNING

 6. Ange legitimeringskod

 7. Ange underskriftskod

 8. Kryssa i JAG KVITTERAR

 9. Välj KVITTERA KORT

  1. Certifikaten kommer att spärras om kvittens inte fullföljs inom 15 minuter

 10. Kortet är klart att användas och användaren kan ta kortet ur kortläsaren


Steg 3 i bilder

 

 

 


 

Förläng reservkort LoA3

Genomförs av användaren på Mina sidor

Förutsättningar

 • Reservkortet som du vill förlänga

 • Du måste ha tillgång till dina koder för legitimering och underskrift

 • Förlängning måste göras innan det ursprungliga certifikatets giltighetstid har passerat

 • Endast en förlängning går att genomföra, därefter måste ett nytt reservkort LoA 3 beställas hos en ID-administratör

De nya certifikatet blir giltigt i samma antal dagar som det ursprungliga certifikatet, och giltighetstiden räknas från den dag användaren gör förlängningen på Mina sidor.

Rutinbeskrivning

Användaren

 1. Logga in på Mina sidor med ditt reservkort som du vill förlänga

 2. Välj FÖRLÄNG RESERVKORT

 3. Kontrollera att uppgifterna stämmer

 4. Välj FÖRLÄNG

 5. Du kommer att bli uppmanad att ange din underskriftskod vid två tillfällen

  1. När certifikatsbegäran genereras

  2. När certifikatet hämtas och laddas ner

 6. Giltighetstiden på certifikatet är förlängt och kortet är klart att användas