Allmän information

Definitioner kodverk och klassifikationer

 

Kodverksmall

Det finns en mall för kodverk som kodverksförvaltningen tagit fram för att få en enhetlig presentation av kodverk. Den ska användas av projekt som behöver skapa kodverk till sina tjänstekontrakt och finns länkad nedanför:

 

Regelverk

Versionshantering av kodverk och urval följer kodverksförvaltningens framtagna regelverk:

Vid granskning och beslut av kodverk följer kodverksförvaltningen framtagna processer och regelverk. Dessa återfinns nedan:

Kodverk som är på annat språk än svenska ska översättas. Rutin och regelverk är framtaget och ska följas. Dessa återfinns nedan.

 

Ärendehantering

Ett nytt ärende (nytt kodverk, uppdatering eller fråga) till kodverksförvaltningen görs genom att fylla i formuläret "Felanmälan och support" eller maila Inera Support. Instruktioner för hur ett ärende skapas.