Öppen info: NTjP


Kommande Aktiviteter


Förändringsstopp

Förändringsstoppet innefattar alla produktionsmiljöer som påverkar tjänster som Inera erbjuder.

För andra IT-miljöer, till exempel Test- och Acceptansmiljöer, önskas också en minimering av förändringar under dessa perioder.

Vinterperiod: Onsdag 2023-12-20 - Måndag 2024-01-08 kl. 08:00

Sommarperiod: Torsdag 2024-06-20 till måndag 2024-08-12

 

 

Felanmälan och användarstöd


Via formulären på sidan Felanmälan och användarstöd kan du komma i kontakt med Inera.


Nationella tjänsteplattformen är en instans av SKLTP. På denna sida beskrivs sådant som är specifikt för NTjP, exempelvis information relaterad till NTjP:s miljöer och tjänster. Den används också för att dokumentera vissa aktiviteter inom förvaltningen.

Generell information om SKLTP, såsom arkitektur-beskrivningar och installationsinstruktioner, finns på SKLTP-ytan

Nationella Tjänsteplattformen har tre olika miljöer:

  • TEST-miljön (SIT) - Test och systemintegrationstestmiljön. I denna miljön ska inledande funktionella tester göras innan anslutning till QA.

  • QA-miljön - Denna miljö ska vara produktionslik. Alla uppdateringar ska verifieras i QA innan de installeras i produktion.

  • Produktionsmiljön - Den skarpa miljön

Nyttig information om NTjP och dess miljöer hittas under https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/2246512087

 

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med supporten för NTjP, kontakta Ineras Support.