Nyhetsbrev (arkiv, tidigare än 2020-09-16)

Den 16 september 2020 fick inera.se en ny design och du kan läsa mer om den här.

Med den nya designen finns inte längre de tidigare nyhetsbreven (innan 2020-09-16) tillgängliga på inera.se men du hittar dem samlade nedan

 

 

2020-08-19 - Nationella tjänsteplattformens QA- och Produktionsmiljö flyttar till ny driftplattform

Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat att vi ska byta driftplattform för Nationella tjänsteplattformen. Den 27 maj styrde vi om vår DNS att peka mot nya Nationella tjänsteplattformens testmiljö (SIT) och inom kort kommer detta också att ske för QA- och Produktionsmiljön.

Datum

  • 29 september – QA flyttas till ny driftmiljö

  • 10 oktober – PROD flyttas till ny driftmiljö

Vad behöver du som kund göra?

I samband med flytten byter tjänsteplattformen IP-adresser. Därför är det viktigt att ni som har tjänster som kommunicerar över plattformen via internet, ser till att öppna upp för de nya IP-adresserna så att era konsumenter och producenter kan kommunicera över tjänsteplattformen. Observera att IP-adresser på Sjunet inte kommer att påverkas, endast anrop över internet berörs. Läs mer och se de nya IP-adresserna


2020-08-19 - Byt till TLS version 1.2 för kommunikation över Nationella tjänsteplattformen

Med de nya anvisningarna för kryptering av transport och lagrad information, gör vi förändringar i hur kommunikation mot Nationella tjänsteplattformen ska ske. Detta innebär att vi kommer att ta bort möjligheterna till att använda TLS, Transport Layer Security, 1.0 och 1.1 - eftersom dessa inte längre anses vara säkra krypteringar.

Senast den 31 januari 2021 måste alla anslutna system till Nationella tjänsteplattformen byta till TLS version 1.2 när de kommunicerar med Nationella tjänsteplattformen. Se anvisningarna för kryptering

Om ni inte klarar av att göra ändringar i något anslutet system, måste ni informera Inera om detta minst 3 månader innan den 31 januari 2021, så att vi tillsammans kan ta fram en handlingsplan. Informera Inera via detta formulär. Där anger du att ditt ärende gäller ”Användarstöd”, tjänsten är ”Annan tjänst” och överst i fältet ”Beskriv ditt ärende” skriver du ”Till Nationella tjänsteplattformen” samt handlingsplan. Finns kompletterande bilagor kan dessa skickas in efter att ärendet påbörjat.


2020-05-15 - Den 27 maj flyttar Nationella tjänsteplattformens testmiljö till ny driftplattform

På grund av mindre tekniska komplikationer genomfördes inte flytten av Nationella tjänsteplattformens testmiljö (SIT) den 14 maj. Nytt datum för flytten är den 27 maj. Den påbörjas klockan 9.00 och beräknas vara klar klockan 16.00.

I samband med flytten byter tjänsteplattformens testmiljö IP-adresser. Därför är det viktigt att ni som har tjänster som kommunicerar över plattformen via internet, ser till att öppna upp för de nya IP-adresserna så att era konsumenter och producenter kan kommunicera över tjänsteplattformen. Observera att IP-adresser på Sjunet inte kommer att påverkas, endast anrop över internet berörs. Läs mer och se de nya IP-adresserna


2020-04-29 - Den 14 maj flyttar Nationella tjänsteplattformens testmiljö (SIT) till ny driftplattform

Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat att vi ska byta driftplattform för Nationella tjänsteplattformen. Den 14 maj styr vi om vår DNS att peka mot nya Nationella tjänsteplattformens testmiljö (SIT).

I samband med flytten byter tjänsteplattformens testmiljö IP-adresser. Därför är det viktigt att ni som har tjänster som kommunicerar över plattformen via internet, ser till att öppna upp för de nya IP-adresserna så att era konsumenter och producenter kan kommunicera över tjänsteplattformen. Observera att IP-adresser på Sjunet inte kommer att påverkas, endast anrop över internet berörs. Läs mer och se de nya IP-adresserna


2019-10-23 - Nu är det dags att flytta Nationella tjänsteplattformen till ny driftplattform

Vi har i tidigare berättat att vi ska byta driftplattform för Nationella tjänsteplattformen. Denna flytt har blivit framflyttad och planen är nu att detta ska ske någon gång under 2020. Exakt datum är inte bestämt ännu, men vi kommer löpande att informera om vad som händer via Nationella tjänsteplattformens nyhetsbrev.

I samband med flytten byter tjänsteplattformen IP-adresser. Därför är det viktigt att ni som har tjänster som kommunicerar över plattformen ser till att öppna upp för de nya IP-adresserna så att era konsumenter och producenter kan kommunicera över tjänsteplattformen. Läs mer om flytten och följ det som händer på denna sida


2019-10-23 - Felaktiga beställningar från beställningsstödet kan vi inte hantera

Ibland händer det att vi får in felaktiga beställningar till Nationella tjänsteplattformen via beställningsstödet. För att kunna säkerställa en god kvalitet i vår adresseringskatalog, kan vi inte hantera dessa beställningar. Om du har skickat in en felaktig beställning blir du kontaktad av vår kundservice och ombedd att skicka in en ny beställning.


2019-10-23 - Förstudien för anslutning till Nationella tjänsteplattformen är giltig ett år

onsdag 23 oktober 2019

Efter att en förstudie till Nationella tjänsteplattformen granskats och godkänts kommer den att vara giltig i ett år efter det datum den godkändes. Om inte anslutningen av tjänsten - som förstudien avser - påbörjas inom denna tid, kommer en ny förstudie att behöva skickas in.

Den senaste förstudiemallen hämtar du alltid från Ineras webbplats, och förstudien ska du alltid skicka in via formuläret Dokument för granskning.


2019-10-23 - Produktionscertifikat tillåts inte i testmiljö

För att förbättra säkerheten i Nationella tjänsteplattformen, och för att undvika risken att produktionsdata kommer med i någon av testmiljöerna, kommer vi från den 1 februari 2020 inte tillåta att produktionscertifikat används i testmiljöerna QA och SIT.

Det innebär att SITHS funktionscertifikat utfärdat från SITHS produktionsmiljö inte längre kommer ge access till testmiljöerna QA eller SIT.


2019-05-09 - Förstudie och testunderlag ska nu skickas in via det nya formuläret för dokumentgranskning

Förstudie och testunderlag, vid anslutning till Nationella tjänsteplattformen, ska från och med nu skickas in via det nya formuläret ”Dokument för granskning”, som ligger på inera.se. Formuläret ersätter e-postadressen kundservice@inera.se som användes för att skicka in dessa dokument tidigare.

Formuläret kommer du åt här, samt under länken ”Ny anslutning av system/tjänst” på denna sida.


2019-05-09 - Byt till TLS version 1.2 för kommunikation över Nationella tjänsteplattformen senast 31 januari 2020

Med de nya anvisningarna för kryptering av transport och lagrad information, gör vi förändringar i hur kommunikation mot Nationella tjänsteplattformen ska ske. Detta innebär att vi kommer att ta bort möjligheterna till att använda TLS, Transport Layer Security, 1.0 och 1.1 eftersom dessa inte längre anses vara säkra krypteringar.

Senast den 31 januari 2020 måste alla anslutna system till Nationella tjänsteplattformen byta till TLS version 1.2 när de kommunicerar med Nationella tjänsteplattformen. Om ni inte klarar av att göra ändringar i något anslutet system, måste ni informera Inera om detta minst 3 månader innan den 31 januari 2020, så att vi kan ta fram en handlingsplan. Se anvisningarna för krypterng


2018-10-23 - Nationella tjänsteplattformen byter driftplattform första halvåret 2019

Inera kommer att flytta Nationella tjänsteplattformen till en ny driftplattform under första halvåret 2019. Flytten kan i någon mån påverka tjänster och system som idag har en anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Hur ansluta system kan komma att påverkas och i vilken grad, kommer vi att informera om löpande via detta nyhetsbrev och på inera.se under 2019.

Där kommer du att kunna ta del av tidsplaner, teknisk information, samt andra detaljer kring flytten som är viktigt för dig som berörs att veta. Vi återkommer med mer information längre fram.


2018-10-23 - DNS-namn istället för IP-adress under flytten till ny driftplattform

Under kommande arbete med flytten till ny driftplattform för Nationella tjänsteplattformen, behöver vi byta IP-adresser för tjänsteplattformen. Därför rekommenderar vi att alla Ineras kunder börjar använda tjänsteplattformens DNS-namn istället för IP-adress vid kommunikation med Nationella tjänsteplattformen.

Detta för att minimera störningar när IP-adresserna byts. De nya IP-adresserna kommer vi att kommunicera ut i januari 2019.


2018-02-22 - Beställningsstödet har nu helt ersatt B, C och D-blanketterna

Beställningsstödet har sedan i somras kunnat användas för att beställa och ändra anslutningar till Nationella tjänsteplattformen. Vi har sedan dess också successivt jobbat med att avveckla de så kallade B, C och D-blanketterna, som tidigare användes för att beställa anslutning till tjänsteplattformen. Blanketterna har nu helt ersatts av beställningsstödet och går inte längre att använda.

Vi har fått positiv respons på beställningsstödet, och de som har börjat använda stödet tycker det är bättre än blanketterna. För dig som hanterar beställningar till Nationella tjänsteplattformen och inte kommit igång ännu, erbjuder vi via distansmöten på Skype, korta genomgångar av beställningsstödet på cirka en timme. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till Ineras kundservice, så tar vi kontakt med dig och bokar in ett tillfälle. Läs mer och se våra filmer om hur du arbetar i beställningsstödet på denna sida


2018-02-06 - Bättre med beställningsstödet för anslutning till tjänsteplattformen

Beställningsstödet har sedan i somras kunnat användas för att beställa och ändra anslutningar till Nationella tjänsteplattformen. Vi har sedan dess också successivt jobbat med att avveckla B, C och D-blanketterna, som tidigare användes för att beställa anslutning. Blanketterna har nu helt ersatts av beställningsstödet och går inte längre att använda.

Vi har fått positiv respons på beställningsstödet, och de som har börjat använda stödet tycker det är bättre än blanketterna. För dig som inte kommit igång ännu erbjuder vi, via distansmöten på Skype, korta genomgångar av beställningsstödet på cirka en timme. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till Ineras kundservice, så tar vi kontakt med dig och bokar in ett tillfälle. Läs mer och beställ & ändra via beställningsstödet…    


2018-02-06 - RIV-TA-tjänstekontrakt för Födelseanmälan kommer att ersätta nuvarande gränssnitt

Inera kommer under 2018 att erbjuda ett RIV-TA-tjänstekontrakt för Födelseanmälan, via Nationella tjänsteplattformen. Det är led i att avveckla dagens fristående lösningen för Födelseanmälan och dess tekniska gränssnitt. Avvecklingsplanen för det befintliga gränssnittet kommer att fastställas i samverkan med berörda landsting.

Det nya tekniska gränssnittet kommer att erbjudas i form av ett RIV-TA-tjänstekontrakt med en innehållsmodell som speglar Skatteverkets motsvarighet. Tjänstekontraktet kommer att erbjudas för anslutning via tjänsteplattformen i god tid innan det befintliga gränssnittet avvecklas.

Det befintliga gränssnittet är inte längre tillgängligt för nyanslutning. Inera återkommer om tidplaner för det nya tjänstekontraktet och avveckling av det befintliga tekniska gränssnittet.


2018-02-06 - Nationella tjänsteplattformen byter funktionscertifikat

Den 4 mars kommer Nationella tjänsteplattformens funktionscertifikat att gå ur tiden. Vi kommer att byta till nytt funktionscertifikat redan i slutet av februari för att hinna hantera eventuella problem som kan dyka upp.

Alla e-tjänster som använder Nationella tjänsteplattformen måste senast den 25 februari 2018 acceptera det nya funktionscertifikatet för både test- och produktionsmiljö. Om inte detta görs i tid, kommer de tjänster och system som använder Nationella tjänsteplattformen inte att kunna utbyta information via tjänsteplattformen.

Bytet sker den 26 - 28 februari

I SIT (Test) och QA kommer bytet av funktionscertifikat att ske i början av februari 2018 och i Produktion kommer bytet att ske mellan den 26 och 28 februari. Teknisk information om certifikaten finns på denna sida

Kan påverka system som begränsar åtkomst via HSA-id:n

Värt att notera är att HSA-id för SIT (Test) och QA har justerats på grund av en ändring som HSA Förvaltning genomförde under 2016. Då ändrades prefix i HSA-id från understreck till bindestreck istället. Om din organisation har begränsat åtkomsten till något system genom att bara tillåta vissa HSA-id:n, då behöver detta justeras innan vi byter funktionscertifikatet.