Aktuellt

Tidplan för kommande funktioner i Formulärhantering:

 1. Byte till annan driftsleverantör

  1. Beräknas vara klart i slutet av mars 2023

 2. Vidareutveckling av funktionen “Formulärhantering i ett flöde med andra e-tjänster”

  1. Beräknas vara klart i början av februari 2023

  2. https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2657813082

 3. Vidareutveckling av funktionen “Gemensamma mallar”

  1. Beräknas vara klart i juni 2023

  2. https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2895609862

 4. Grafer och diagram

  1. Beräknas vara klart hösten 2023