Om releaser och nya funktioner

Inför varje release håller tjänsten en Releasedemo där vi visar de nya funktionerna.
Som deltagare på releasedemon påverkar du kommande funktioner i tjänsten samt diskuterar aktuella frågeställningar med dina kollegor i andra regioner.

Föranmäl gärna din frågeställning till formularhantering@1177.se, så tar vi upp den gemensamt på mötet.

Varmt välkomna!

Innehållsförteckning releasedemos

Administrera behörigheter - 2019-06-03 Releasedemo FRM_R19.02•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Aviseringsinformation - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Beräkning - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03•2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04•2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Bokstavsmatchning i modalen för att ändra enhet - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Detaljerad vy för formulärsvar - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Digital tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Direktlänk till formuläret - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

Erbjuden e-tjänst (fd "Invånarinitierade formulär") - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

EQ-5D i Formulärtjänsten - 2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Export av formulärmall - 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Export av formulärsvar - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Export av formulärsvar från fristående tjänst till journalsystem, Region Skånes setup: 2023-01-25 Användarforum Formulärhantering 1177

Export av formulärsvar från fristående tjänst till journalsystem, Region Västmanland demar sin lösning - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Export av formulärsvar, välj innehåll i pdf:en - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Filtrering går att bokmärka, samt ligger kvar när byter enhet - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Formulärstatus och filtreringsfält - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Förhandsgranska valfri sida i mallen, •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Uppsala berättar - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Gallra/radera formulärsvar - •2018-06-12 Releasedemo FRM_R18.03

Gallring/rensning är informationsägarens ansvar - 2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Gemensamma mallar - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Implementering av formulärtjänst, Region Gävleborg berättar - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Integrera formulärhantering i ett flöde, t ex tidbokning - 2020-04-22 Användarforum2020-03-12 Användarforum2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kodverk och koder i frågor och svar - 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.052022-05-11 Användarforum Formulärhantering 1177

Kopiera frågor och avsnitt - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Matrisfråga - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Notifiering till vårdpersonal om besvarat formulär - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Ombudsläge - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04 och 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Paketutskick - 2022-05-25 Releasedemo Formulärhantering 1177

Tillgängliga mallar:

Tjänstedomän 2.1 -

Uppföljning - Flera vårdstatusar (Hanterad, Anhörig kontaktad, Invånare kontaktad, Väntar på svar) - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Utskick utan att generera ett inkorgsmeddelande - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Utskick - Ange giltighetstid för formuläret, ”Besvaras senast” och ”Gallras efter” - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03