Skapa Paketutskick

  1. I applikationen Design, välj fliken “Paketutskick”.

  2. Välj “Skapa nytt Paketutskick.

3. Fyll i fälten:

Paketutskickets namn - Namnet visas för vårdpersonal och kan inte ändras av vårdpersonal i samband med start av Paketutskick.

Titel som visas för invånaren - Titeln visas för invånare om utskicket innehåller fler än 1 formulärmall. Titeln kan ändras av vårdpersonal i samband med start av ett Paketutskick.

E-postavisering vid eventuella fel - Ange en e-postadress (gärna till en funktionsbrevlåda) för avisering av Paketutskick som innehåller fel, exempelvis en formulärmall som blir borttagen under pågående utskick.

Ingående Formulärmallar - Vårdpersonal kan i samband med start av Paketutskick både lägga till och ta bort valda formulärmallar. Paketutskicket kan innehålla en eller flera formulärmallar. Enhetens alla tillgängliga mallar kan användas, dvs både egna mallar och "Gemensamma mallar" som enheten prenumererar på.

Startas på veckodag - Om fältet lämnas tomt får vårdpersonal välja startdatum i samband med start av ett Paketutskick. Om fältet anges behöver även fältet “Repetera efter dagar” fyllas i.

Klockslag - Om fältet lämnas tomt får vårdpersonal välja klockslag i samband med start av ett Paketutskick. Tänk på att välja en lämplig tidpunkt utifrån att invånare kan få en avisering via SMS/epost ifrån 1177 i samband med utskicket.

Repetera efter dagar - Om fältet lämnas tomt får vårdpersonal själva ange utskicksintervallet i samband med start av ett Paketutskick. Behöver anges om “Startas på veckodag” är angiven.

Antal utskickstillfällen - Om fältet lämnas tomt kommer vårdpersonal bara att kunna starta Paketutskicket för ett (1) utskickstillfälle.

Inkorgsmeddelande - Ange en text som fungerar för samtliga utskick då samma meddelande kommer att skickas vid varje utskickstillfälle. Meddelandet kan redigeras av vårdpersonal i samband med start av ett Paketutskick.