EQ-5D i Formulärhantering

EQ-5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården (livskvalitet). Formulärhantering erbjuder användning av denna typ av enkät.
För mer information om EQ-5D-enkäterna, ansökan och licens kontakta EuroQoL, www.euroqol.org.
Vägledning för svenska användare finns också att läsa på, https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/eq-5d/

Följ dessa två steg för att använda EQ-5D enkäter i Formlärhantering

  1. Teckna avtal och licens. Registrering sker hos EuroQoL med formulär på deras webbplats, https://registration.euroqol.org/
  2. Anslut till tjänsten Formulärhantering. Se anslutningsprocess här: Så här ansluter du till tjänsten Formulärhantering
  3. I Formulärhanterings fristående personalgränssnitt, https://personal.formular.1177.se/, går ni in i ”Design” och fliken ”Gemensamma mallar”. Där letar ni upp EQ-5D-mallarna och på ”trepunktsmenyn” till höger på raden väljer ni att förhandsgranska eller prenumerera på mallarna.