3 Testa i DEMO, exportera till PROD

Testa gärna FÖRSTA UTKASTET till formulärmallen i vår Demo-miljö.

Det finns just nu inget sätt att verifiera utskick till testinvånare i PROD-miljön, eftersom det saknas testinvånare i PROD. Vi rekommenderar istället att testa utskick i DEMO-miljön till våra testinvånare Tolvan och Tian, läs mer på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2621416. Som malladministratör kan man bygga och testa sin mall i DEMO-miljön och därefter exportera mallen till PROD-miljön.

Vi avråder från export från PROD → DEMO, DEMO → PROD:

  • När mallen publiceras i en NY VERSION behålls mallens id och den får bara ett nytt versionsnummer. Prenumeranterna av mallen (i PROD) kommer automatiskt ta del av den nya versionen

  • Om mallen exporteras från PROD till DEMO (exempelvis i syfte att redigera och testa ändringar) kommer en NY MALL att skapas vid varje importtillfälle (PROD → DEMO, DEMO → PROD). Det finns i detta fall ingen koppling till den ursprungliga mallen. Negativa effekter:

    • Prenumeranter behöver starta en prenumeration på den NYA MALLEN som kommer tillbaka från DEMO-miljön

    • Befintliga https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/221742560 behöver kopplas om till den NYA MALLEN som kommer tillbaka från DEMO-miljön

    • Mer/krångligare jobb i Uppföljning, eftersom originalmallen och den NYA MALLEN som kommer tillbaka från DEMO-miljön hanteras som två helt separata mallar

Rekommendation:

  • Efter en mall har börjat användas i PROD rekommenderas att behålla mallen i PROD och bara skapa nya VERSIONER från originalet

  • Ändringar kan testas i DEMO, men klipp/klistra in ändringarna manuellt i en NY VERSION av originalmallen i PROD