2 Manualer och inspelade utbildningar

Inspelad grundutbildning 🎬🍿

Innehållsförteckning

 Klicka här för att se innehållsförteckningen

00:01:11 Agenda
00:02:20 Mentimeter!
00:05:07 Introduktion till Formulärtjänsten
00:09:00 Mentimeter!
00:11:00 Startsida personalgränssnittet
00:12:23 Design, Skapa mallar
00:12:34 Inloggning, Verksamhetsområde/Kopplad enhet
00:13:09 Design, Skapa mallar
00:40:38 Design, Publicera och göra mallen tillgänglig för alla enheter
00:41:39 Utskick
00:48:09 Besvara, invånargränssnittet
00:54:39 Uppföljning, formulärstatus
00:56:40 Uppföljning, filtrering
00:58:49 Uppföljning, påminnelse
01:03:55 Uppföljning, export i PDF- och CSV-format
01:06:38 Import av CSV-fil till Excel (se även Import av exportfil till Excel)

01:12:21 Gallring av formulär
01:16:04 Design, Invånarinitierade formulär
01:30:19 Länkar till personalgränssnittet (QA och Prod)
01:30:42 Sammanfattning
01:31:20 Gemensamma mallar
01:35:00 Mentimeter!
01:37:30 Inbjudan till SOBCAST för formulärmallen DUDIT
01:38:32 Mentimeter!
01:38:49 Tack!
01:39:19 Administrera användare

Inspelad ny funktionalitet 🎬🍿

Nya funktioner tillkommer löpande. Separata inspelningar av dessa funktioner finns  på sidorna för våra Releasedemos och Användarforum. Vänligen kika om det du söker finns på någon av de sidorna:

Innehållsförteckning releasedemos

Administrera behörigheter - 2019-06-03 Releasedemo FRM_R19.02•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Aviseringsinformation2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Beräkning - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03•2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04•2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Bokstavsmatchning i modalen för att ändra enhet2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Detaljerad vy för formulärsvar2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Direktlänk till formuläret - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

Erbjuden e-tjänst (fd "Invånarinitierade formulär") - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

EQ-5D i Formulärtjänsten2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Export av formulärmall - 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Export av formulärsvar 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Export av formulärsvar från fristående tjänst till journalsystem, Region Västmanland demar sin lösning2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Export av formulärsvar, välj innehåll i pdf:en - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Filtrering går att bokmärka, samt ligger kvar när byter enhet - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Formulärstatus och filtreringsfält2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Förhandsgranska valfri sida i mallen, •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Uppsala berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Gallra/radera formulärsvar - •2018-06-12 Releasedemo FRM_R18.03

Gallring/rensning är informationsägarens ansvar - 2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Gemensamma mallar - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Implementering av formulärtjänst, Region Gävleborg berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Integrera formulärhantering i ett flöde, t ex tidbokning - 2020-04-22 Användarforum2020-03-12 Användarforum2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kodverk och koder i frågor och svar2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.052022-05-11 Användarforum Formulärhantering 1177

Kopiera frågor och avsnitt2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Matrisfråga - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Notifiering till vårdpersonal om besvarat formulär - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Ombudsläge2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04 och 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Paketutskick - 2022-05-25 Releasedemo Formulärhantering 1177

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Uppföljning - Flera vårdstatusar (Hanterad, Anhörig kontaktad, Invånare kontaktad, Väntar på svar) - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Utskick utan att generera ett inkorgsmeddelande2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Utskick - Ange giltighetstid för formuläret, ”Besvaras senast” och ”Gallras efter” - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Innehållsförteckning Användarforum

Behörighet, “Samtliga medarbetare” - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

covid-19 - 2020-06-10 Användarforum Formulärhantering, 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering , 2021-02-10 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2021-03-10 Användarforum Formulärhantering 1177

covid-19, Smittspårningsverktyget -2021-05-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Effekthemtagning / ROI - 2020-02-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Exportinställningar, välja innehåll i PDF-filen - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

FHIR-anslutning: 2022-03-09 Användarforum Formulärhantering 1177

Formulär ur forskningsperspektiv - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Förhandsgranska mobilversionen av formulärmallen - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Förloppsindikator, hur långt har jag kommit? - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Västerbotten visar sin triageringsenkät för val av formulärtjänst - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

Gallra (radera) formulär enligt filter - 2021-04-14 Användarforum Formulärhantering 1177

Gemensamma mallar - 2022-09-07 Användarforum Formulärhantering 1177

Integrera Formulärhantering i ett flöde, t ex Tidbolkning - 2022-10-12 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2022-10-12 Användarforum Formulärhantering 1177 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/3014716

Integration av journalsystem - 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Kodverk - 2022-05-11 Användarforum Formulärhantering 1177

Patientriskanalys - 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

PDF-exporten, hur ska den se ut? - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Resultatberäkning på djupet - 2020-10-21 Användarforum Formulärhantering 1177

SoB:sDesignguide - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Statistik - 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177, 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Utskriftsformat - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177