2 Manualer och inspelade utbildningar

Inspelade utbildningar 🎬🍿

Inspelning 2018-06-12

Innehållsförteckning, inspelning

00:01:11 Agenda
00:02:20 Mentimeter!
00:05:07 Introduktion till Formulärtjänsten
00:09:00 Mentimeter!
00:11:00 Startsida personalgränssnittet
00:12:23 Design, Skapa mallar
00:12:34 Inloggning, Verksamhetsområde/Kopplad enhet
00:13:09 Design, Skapa mallar
00:40:38 Design, Publicera och göra mallen tillgänglig för alla enheter
00:41:39 Utskick
00:48:09 Besvara, invånargränssnittet
00:54:39 Uppföljning, formulärstatus
00:56:40 Uppföljning, filtrering
00:58:49 Uppföljning, påminnelse
01:03:55 Uppföljning, export i PDF- och CSV-format
01:06:38 Import av CSV-fil till Excel (se även Import av exportfil till Excel)

01:12:21 Gallring av formulär
01:16:04 Design, Invånarinitierade formulär
01:30:19 Länkar till personalgränssnittet (QA och Prod)
01:30:42 Sammanfattning
01:31:20 Gemensamma mallar
01:35:00 Mentimeter!
01:37:30 Inbjudan till SOBCAST för formulärmallen DUDIT
01:38:32 Mentimeter!
01:38:49 Tack!
01:39:19 Administrera användare

Inspelade utbildningar 🎬🍿

Nya funktioner har tillkommit

Separata inspelningar av dessa funktioner finns  på sidorna för våra Releasedemos och Användarforum. Vänligen kika om det du söker finns på någon av de sidorna.

Innehållsförteckning, övergripande funktioner


Administrera behörigheter - 2019-06-03 Releasedemo FRM_R19.02•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Aviseringsinformation2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Beräkning - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03•2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04•2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Bokstavsmatchning i modalen för att ändra enhet2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Detaljerad vy för formulärsvar2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Direktlänk till formuläret - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

Erbjuden e-tjänst (fd "Invånarinitierade formulär") - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

EQ-5D i Formulärtjänsten2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Export av formulärmall - 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Export från fristående tjänst till journalsystem, Region Västmanland demar sin lösning2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Export av formulärsvar 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Filtrering går att bokmärka, samt ligger kvar när byter enhet - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Formulärstatus och filtreringsfält2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Förhandsgranska valfri sida i mallen, •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Uppsala berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Gallra/radera formulärsvar - •2018-06-12 Releasedemo FRM_R18.03

Gallring/rensning är informationsägarens ansvar - 2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Gemensamma mallar - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Implementering av formulärtjänst, Region Gävleborg berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Integrera formulärtjänsten i ett flöde, t ex tidbokning2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kodverk och koder i frågor och svar2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kopiera frågor och avsnitt2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Matrisfråga - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Notifiering till vårdpersonal om besvarat formulär - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Ombudsläge2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04 och 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Uppföljning - Flera vårdstatusar (Hanterad, Anhörig kontaktad, Invånare kontaktad, Väntar på svar) - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Utskick utan att generera ett inkorgsmeddelande2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Utskick - Ange giltighetstid för formuläret, ”Besvaras senast” och ”Gallras efter” - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03