BankId och Freja eID Plus

Nyhet 2019-11-21

Denna information gäller inloggning till Invånargränssnittet.

Funktionen inloggning på 1177.se med lösenord och sms kommer att tas bort den 10 december 2019. Vid samma tillfälle införs inloggning med e-legitimationen Freja eID Plus. Invånare som i dag använder lösenord och sms kan gå över till BankID eller Freja eID Plus. Under förutsättning att de hinner skaffa sin e-legitimation så kommer de alltså inte att uppleva något glapp.

Freja eID Plus är en gratis, mobil, svensk e-legitimation som följer Ineras säkerhetsanvisningar, och som i vissa aspekter är enklare att skaffa än BankID. Appen finns att ladda ner på FREJA eID:s webbplats

Information från nationella förvaltningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster

•Freja eID Plus

Här är en film som beskriver anslutningen till Freija eID

 * * * Slut nyheten * * *