In- och utloggning

Allmänt

Du loggar in i KKA via länken https://kka.1177.se

Du behöver ha ett giltigt SITHS-kort och ett giltigt certifikat, som kan vara av antingen typen SITHS Type CA v1 eller SITHS e-id, och erforderlig programvara installerad på datorn. Vid frågor om detta, vänd dej i första hand till din lokala IT-support.

Du behöver ha något av de administrativa uppdragen Redaktör kontaktkort och/eller Redaktör e-tjänst i HSA/HAU. Du måste också ha ett organisatoriskt omfång registrerat, dvs uppgift om vilka enheter du har rätt att hantera. Vid frågor om detta, vänd dej i första hand till din lokala HSA-administratör.

För att få åtkomst till funktionen “Dela Information” krävs också att användaren finns upplagd i KKA med en regionstillhörighet angiven. Denna beställs av nationella förvaltningen. Läs mer på .

Administrativa uppdrag

Redaktör kontaktkort har behörighet till och rätt att administrera information under flikarna:

 • Det här kan du få hjälp med (dock ej s k. Delad information)

 • Aktuellt

 • Läs mer

 • Ditt besök hos oss

 • Så söker du vård hos oss

 • Koppla enheter till Delad information. (Åtgärden kräver också att användaren har en regionstillhörighet satt i KKA.)

 

Redaktör e-tjänst har behörighet till och rätt att administrera information under fliken:

 • E-tjänster

  • Innefattar:

   • Hämta e-tjänster från annan mottagning

   • Registrera egna e-tjänster

   • Sortera e-tjänster (om man vill att e-tjänsterna ska visas i någon särskild ordning på 1177)

 

Redaktör delad information

 • Har rätt att skapa, ändra och ta bort Delad information (Åtgärden kräver också att användaren har en regionstillhörighet satt i KKA.)

 

Logga in

 1. Anropa url-en http://kka.1177.se/

 2. Välj metod för legitimering och följ instruktionerna. Det nedersta alternativet i bilden nedan innebär inloggning med SITHS-kort i kortläsare.

 

 

3. Inne. Startsidan visar en lista med de enheter som du har behörighet att administrera.

Logga ut

Logga ut-funktionen finns uppe till höger i bild. Stäng även webbläsaren.

Om du är inaktiv mer än 60 minuter kommer du att bli automatiskt utloggad.

Om inloggningen misslyckas 

Prova med nedanstående alternativ:

 1. Om du använder kortläsare: kontrollera att kortet sitter ordentligt i kortläsaren. Ta ur och sätt i och prova igen.

 2. Stäng alla internetfönster som du har öppna. Öppna ett nytt internetfönster och anropa url-en igen.

 3. Testa ditt SITHS-kort. Via  https://test.siths.se/  kan du testa om din dator kan läsa in ditt SITHS-kort. Du får då besked genom webbplatsen direkt när du testar. Om det inte fungerar kontaktas den lokala IT-verksamhet i er regionen för intern hantering.

Historik

Datum

Ändring

Utförd av

Datum

Ändring

Utförd av

2024-01-31

Vårt Utbud byter namn till “Det här kan du få hjälp med” (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-05-11

Lagt till info om administrativt uppdrag för Dela Utbud

Anette Lindgren