Startsidan

Allmänt

När du har loggat in visas en lista i alfabetisk ordning över de enheter som du, utifrån din roll och organisatoriska omfång, har behörighet att administrera.

Listan kan även innehålla enheter som inte har kontaktkort på 1177.se eller UMO.se. Det kan i sin tur bero på att de saknar något tekniskt obligatoriskt attribut, eller så kan enhetens verksamhet inte ha startat ännu. När all nödvändig information angivits för att enhetens kontaktkort ska visas, så visas även information som har status Publicerad i Kontaktkortsadmin.

I listan framgår också om enheten:

  • har publicerad KKA-information

  • om det finns sparad, icke-publicerad, information

  • om enheten helt saknar KKA-information

Hitta enhet att administrera

Det finns flera sätt att söka fram den eller de enheter som du vill administrera.

  1. Sökfältet: fritextsökning bland enhetsnamnen eller ange sökt enhets hela hsaid.

  2. Använda filtren till höger. Vilka värden som är valbara i filtren utgår (och populeras) utifrån värden på de enheter som ingår i ditt administrativa uppdrag, dvs tex är det endast möjligt att välja kommuner som finns registrerade på dina enheter. Endast relevanta filter och -alternativ visas.

  3. Välja ur listan.

Klicka på enhetens namn för att påbörja redigering.

 

 

Felsökning

Hittar inte sökt enhet: kontrollera ditt administrativa uppdrag och uppgift om vilka enheter du har rätt att hantera.