Fliken Det här kan du få hjälp med

 

 

Syfte

Syftet med fliken "Det här kan du få hjälp med" på kontaktkortet är att du som administratör ska ha möjlighet, att på ett mer detaljerat sätt, beskriva enhetens tjänster och vårdutbud och deras specifika kontaktinformation. Det kan röra sig om mottagningar på en vårdcentral eller att länka vidare till de mottagningar på enheten som har egna kontaktkort, till exempel BVC på en vårdcentral.

Informationen visas på kontaktkortet som en underrubrik under sektionen “Om oss”, se

 

Riktlinjer Det här kan du få hjälp med

1. Generellt

 • Det är endast enhetens avtalade utbud med respektive region som får presenteras.

2. Generellt (Ingress)

 • Balansera ingressen med innehållet i sektionen Om oss (administreras i HSA)

3. Rubrik

 • "Rubrik" får inte innehålla några skilje- eller interpunktionstecken såsom punkt (.), kommatecken (,), parantes (()), kolon ( : ), semikolon ( ; ), utropstecken(!), frågetecken (? ), Et-tecken(&) eller tankestreck ( - ).

  • För att undvika att använda specialtecken i rubriken, skriv t ex: "Dessa behandlingar kan jag få på mottagningen" istället för "Vilka behandlingar kan jag få på mottagningen? 

4. Beskrivande text

 • Innehållet i fältet "Beskrivande text" ska förklara för invånaren vilken typ av avtalad vård som enheten kan erbjuda. Beskriv kort, koncist och förståeligt för invånaren. Använd gärna punktlistor eller numrerade listor om ni ska räkna upp olika saker eller om någonting ska utföras i en viss tågordning. 

5. Öppettider

 • Det får inte finnas öppettider angivna på en post samtidigt som det finns motsvarande öppettider angivna på kontaktkortet.

 • Hänvisa alltid i första hand till den befintliga informationen/kontaktkortet som hämtar öppettider från HSA-katalogen, då HSA-informationen uppdateras kontinuerligt när administratören gör förändringar.

 • Om du har behov att skriva in öppettider för ett vårdutbud ska de i första hand registreras i HSA-katalogen på den mottagningen det gäller. I det fall ert vårdutbud inte har ett eget kontaktkort kan du lägga in öppettider direkt i mottagningens utbud i den beskrivande texten. Var då tydlig med vilka tider som gäller för en viss typ av dag så att invånaren vet när mottagningen hålls öppen. Viktigt att ha koll på att ni själva behöver uppdatera dessa öppettider manuellt ifall utbudets verksamhet har förändrade öppettider så att invånaren inte går till mottagningen då den är stängd eller att öppettid på telefon inte längre är tillgänglig. 

6. Relaterade mottagningar

 • Kontrollera alltid att Relaterade mottagningar i HSA - inte är det samma som de som visas under "Det här kan du få hjälp med", annars kommer samma information att visas under både sektionen Det här kan du få hjälp med och under Relaterade mottagningar.

 • Använd fältet Relaterade mottagningar för de mottagningar för de mottagningar som ni samarbetar med och inte för det egna vårdutbudet. Om du inte är behörig att uppdatera i HSA-katalogen och vill uppdatera informationen där, behöver du vända dig till HSA-administratören i ditt landsting/region.

7. Pdf-er

 

Gränssnittet

Här kan du skapa inlägg som visas på kontaktkortet för just den här enheten.

Centralt skapade poster som skapats via funktionen “Dela information” visas här uppmärkt som “Delad information”. Det går inte att ändra den informationen här, det görs via , men det går att lägga till enhetsspecifik information till en Delad Information. Läs mer om detta under rubriken Mer om Delad Information längre ner på denna sida.

 

 

 

 

Allmänt

 • Ingressen ligger alltid överst i redigeringsformuläret, den går inte att flytta.

 • Skapade inlägg visas default i hopfällt läge, klicka på neråt-pil för att veckla ut.

 • Ordningen i KKA styr i vilken ordning inläggen visas på kontaktkortet.

 • När ändringarna publiceras uppdateras kontaktkorten inom några minuter.

 • Pdf-er läggs till en i taget. De visas i den ordning de ligger. För att sortera om dem får du ta bort dem och ladda upp dem igen.

 • Max-storlek för pdf-er är 5 MB per styck och max 10 pdf-er per enhet.

Ingressen

I Ingressen skriver du in den information som är generell för enhetens alla inlägg. Fältet är frivilligt.

Att skapa ett inlägg

För att skapa ett nytt inlägg klickar du på knappen nere till höger, då öppnas ett nytt formulär som får status Arbetskopia.

image-20240118-103101.png

 

Rubrik

 • är obligatorisk

 • Inga specialtecken är tillåtna, se riktlinje ovan

 

Beskrivande text

 • det finns ingen teknisk begränsning av antalet tecken i KKA, men beakta riktlinjerna ovan.

 • När du klickar i fältet visas även editorn som erbjuder möjlighet till viss formatering av text och hantering av länkar.

 • Länkar i texten hanteras bäst som länkar i editorn, det blir snyggast och bäst tillgänglighetsmässigt.

Datum

 • Gäller from-datum är obligatorisk, aktuellt datum är satt som default.

 • Schemalagd publicering respektive avpublicering sker vid midnatt.

 

Sortera Det här kan du få hjälp med

Checkbox “Sortera i alfabetisk ordning” ej ifyll

Ordningen kan sorteras om antingen via drag-and-drop eller upp- respektive ner-pilar vid sidan av inlägget och därefter publiceras.

En ny post som skapas placeras sist i listan. Detta gäller både poster som skapas i fliken och som Delad information.

Checkbox “Sortera i alfabetisk ordning” ifylld

Då sorteras alla postern för den enheten i alfabetisk ordning efter posternas rubrik.

En ny post som skapas sorteras in i alfabetisk ordning när man börjat skriva in text i rubriken.

Åtgärden måste publiceras för att den ska slå igenom på kontaktkortet.

Om funktionen inaktiveras återgår ordningen till tidigare sortering.

Checkbox “Sortera i alfabetisk ordning” visas inte

Regionen kan ha valt att alla inlägg ska visas i alfabetisk ordning sorterat på rubriken. I detta fallet visas inte checkboxen i gränssnitt och den enskilda administratören kan inte ändra ordningen.

Ta bort/avpublicera en post

Kan antingen göras genom att klicka på papperskorgen för berörd post eller att ange ett passerat Gäller tom-datum, och därefter publicera ändringen.

Rensa arbetskopia

Funktionen rensar arbetskopian och gränssnittet visar den tidigare, redan publicerade versionen igen.

 

 

 

Mer om Delad Information

På poster som är av karaktären Delad Information finns möjlighet att lägga till enhetsspecifik information till de centralt administrerade posterna. Detta görs i fälten “Tilläggsinformation före” respektive “Tilläggsinformation efter”. Text som skrivs i dessa fält visas endast på den aktuella enhetens kontaktkort.

Tilläggsinformationen är precis vad det låter som; tilläggsinformation till det centralt administrerade delade posterna. Det innebär att om den delade posterna raderas så försvinner även tilläggsinformationen, och att den även omfattas av datumstyrningen.

Vill man ta bort endast tilläggsinformation så går det bra att radera innehållet i fälten och publicera om.

 

Exempel

 

 1. Ingress

Här nedan ser ni några exempel på olika ingresser

Exempel 1

Välkommen till Vårdcentralen Brinken i Motala. Hos oss kan du bl, a få hjälp med:

 • xxx

 • yyy

 • zzz

eller så kan du skriva in mer information till invånaren:

Exempel 2

Anmäl dig alltid i receptionen före besök och provtagning. Kom gärna tio minuter före ditt besök då det ibland kan vara kö till receptionen.

Exempel 3

Anmäl dig i reception för besök och mottagning. Om du blir sjuk eller skadad och behöver vård då vårdcentralen är stängd, ring 1177.

 1. Länk till annat kontaktkort

 

 

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

2024-02-27

Sektionen “Det här kan du få hjälp med” flyttar in som en undersektion till “Om oss” (PWT 24.03)

Anette Lindgren

2024-02-15

Rättat länk till anvisning om pdf-er

Eva-Lena Nordqvist

2024-01-31

Bytt namn på fliken från “Vårt Utbud” till “Det här kan du få hjälp med” (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-12-07

Lagt till avsnittet Checkbox “Sortera utbud i alfabetisk ordning” visas inte

Anette Lindgren

2023-09-12

Förtydligat avsnittet Mer om delad Information

Anette Lindgren

2023-09-11

Ny funktion “Tilläggsinformation” till Delade Utbud (KKA_23.12)

Anette Lindgren

2023-06-13

Uppdaterad med innehåll i KKA_23.07

 

2023-05-31

Ändringar i slår igenom fortare för besökaren.

Anette Lindgren

2023-05-24

Ny funktion “Sortera Utbud i alfabetisk ordning”

Anette Lindgren

2023-05-11

Gränssnittet: Lagt till info om Delad information

Anette Lindgren

2023-XX-XX

Tillägg info om delade utbud, A-Ö-sortering och lite omdisposition inom sidan.

Anette