Sortera, Ta bort, Spara och Publicera i KKA

I detta kapitel kan du läsa om hur man kan sortera, ta bort, spara och spara och publicera ett utbud, e-tjänst, länkar eller aktuelltpost.
Funktionaliteten på de olika sidorna i KKA är lika vad gäller dessa funktioner.


Information

  • Det går att växla mellan sidorna i KKA under tiden du är inloggad, men du  måste spara dina ändringar innan du byter sida.

Sortera

Du kan påverka ordningen av mottagningens utbud och/eller e-tjänsterna hur de ska presenteras på kontaktkortet. Sorteringen gör du genom så kallad 'drag and drop', där du enkelt kan 'dra i överkanten' av utbudet/e-tjänsten (streckade delen) och dra och flytta den upp eller ner i listan. Den nya sorteringen på kontaktkortet sparas inte förrän du sparar och publicerar enheten. 

Varje "utbudspost" kan även minimeras genom att du trycker på den blå ikonen (med ett streck) i huvudet för respektive post. Genom att minimera posten kan du enklare ändra sorteringen i listorna, precis så som du vill. Om posten är minimerad och du klickar på till exempel textfältet under "Rubrik för utbud" eller "Rubrik e-tjänst" expanderas posten automatiskt och du ser hur den är inlagd i sin helhet. 

Ta bort 

Du kan enkelt ta bort en post från ert kontaktkort genom att du klickar på det röda krysset som finns till höger i fältet.

När du klickar på röda krysset får du alltid upp frågan "Är du säker på att du vill ta bort utbudet (respektive e-tjänsten)?" som en pop-up. Du har då möjligheten att välja och bekräfta att ta bort posten eller avbryta att ta bort det. Detta för att du inte ska riskera av misstag ta bort ett utbud eller en e-tjänst.

(Utseendet på pop-up frågan kan se olika ut beroende på vilken webbläsare du använder dig av)

Spara 

Du kan alltid spara dina förändringar när du redigerar eller lägger till ett utbud eller en e-tjänst etc. Det är möjligt att spara ett utbud utan rubrik eller en e-tjänst utan rubrik eller länk, men du kan inte publicera den på 1177.se. I Kontaktkortsadmin finns det två olika knappar för att spara dina ändringar. En knapp i högermarginalen och en längst ned på sidan; båda har samma funktionalitet. 


Tips

Knapparna för att SPARA och SPARA OCH PUBLICERA följer med sidan ned när du skrollar på sidan. Har du fler poster kan du enkelt spara vartefter du justerar dem och du behöver då inte skrolla upp eller ned varje gång du vill spara eller spara och publicera din ändring. 

När du har sparat dina förändringar kan du se datum och tidpunkt för när enhet senast sparades. 

Om du gör ändringar efter att du har sparat ditt innehåll blir ramen runt knapparna SPARA och SPARA & PUBLICERA  röd och texten "EJ SPARAD" dyker upp. Detta för att det ska bli enklare för dig som administratör att se att du har gjort ändringar men att du inte ännu har sparat ned dem. 


Information

När du har osparade ändringar och du navigerar bort från sidan får du upp en varningsruta. Varningen säger att du har osparade ändringar och du tvingas då att göra ett aktivt val om du vill navigera bort utan att spara ändringarna eller stanna kvar på sidan.


(Utseendet på popup-rutan kan se olika ut beroende på vilken webbläsare du använder dig av).

Spara & Publicera 

När du vill publicera upp dina förändringar som du gjort i Kontaktkortsadmin till mottagningens kontaktkort klickar du på någon av "SPARA & PUBLICERA" knapparna som finns på sidan (i högerspalt, eller längst ned). 

När du har klickat på "SPARA" eller "SPARA & PUBLICERA" syns det högst upp på sidan där du kan se information om datum och tid för när enheten sparade och publicerade sin information. 

När du sparar/publicerar ett utbud eller e-tjänst blir knappen först grön när du har sparat förändringen, innan den sedan tonas ut för att återgå till dess ursprungliga gråa färg. 


(gula pilen på bilden nedan visar när informationen är senast sparad och den svarta pilen när innehållet är senast sparat och publicerad på kontaktkortet)


Tips

Enklaste sättet att se hur dina förändringar ser ut på kontaktkortet är att klicka på länken i ovankant i Kontaktkortsadmin
"Se kontaktkort: www.1177.se" (se röd pil i bilden nedan)Information

Du kan publicera, även om du inte har skrivit in "Rubrik för utbud", men utbudet kommer inte att synas på 1177.se förrän du fyllt i "Beskrivande text" fältet och därefter SPARA & PUBLICERA.


Information

Det skapas automatiskt ett tomt utbud/e-tjänst första gången du öppnar en mottagning i Kontaktkortsadmin. Om du trycker på "SPARA & PUBLICERA" kommer en varningsruta att visas (om du inte har fyllt i någon information).


Utseendet på pop-up rutan ser olika ut beroende på vilken webbläsare du använder dig av.