Hitta rätt kontaktkort att administrera

När du har loggat in visas en lista i alfabetisk ordning över enheter i ditt landsting/region som du utifrån din roll och organisatoriska omfång har rätt att administrera.

Information

I listan presenteras publika enheter, även de som inte visas på 1177.se på grund av att de kan sakna något av de tekniskt obligatoriska attributen. 
När dessa kompletterats i HSA-katalogen visas mottagningen på 1177.se, inklusive den information som registrerats i Kontaktkortsadmin på mottagningen.

Du kan endast se och administrera de enheter som du har behörighet till att adminsitrera. Har ni exempelvis privata vårdgivare som har ett eget ben/gren i HSA-strukturen kommer dessa enheter ej att bli synliga och "hittbara" i Kontaktkortsadmin. Du behöver då se till att dessa privata enheter läggs in under huvudnoden för landstinget/regionens HSA-träd. 


2. Sök fram mottagningen du vill administrera 

Du söker fram din mottagning genom att klicka på någon av bokstäverna mellan "A-Ö" eller "#" ("#" om mottagningen börjar med en siffra) under "Alla mottagningar".


Exempel:

"Vårdcentralen Brinken" finns under bokstaven V. 

Om du har rollen Redaktör kontaktkort presenteras menyvalen:

  • Vårt utbud
  • Registrera e-tjänster (dvs egna e-tjänster utan koppling till 1177 Vårdguidens e-tjänster)
  • Aktuellt
  • Läs mer


Om du har rollen Redaktör e-tjänst presenteras endast menyvalet "Presentera e-tjänster":

OBS! Exemplet ovan är taget från testmiljön.


Information

Ifall du vill gå tillbaka till listan över mottagningarna klickar du på "← Alla mottagningar" uppe i vänstra kolumnen. 

OBS!

  • Alla bokstäver kommer att visas även om det under en bokstav saknas enheter som du har rätt att administrera.
  • Om du har rollen Redaktör e-tjänst men din region inte har aktiverat funktionaliteten "Presentera e-tjänster" kommer du inte kunna öppna några kontaktkort under bokstäverna. Då behöver du antingen ta bort rollen Redaktör e-tjänst eller be förvaltningen för Hitta och jämför vård att aktivera funktionen "Presentera e-tjänster"