Aktuellt

Syftet med "Aktuellt" på kontaktkortet är att presentera korta och tidsbegränsade nyheter, kampanjer, evenemang med mera som är relevanta för invånare, till exempel "Årets influensavaccination". Detta är alltså ett komplement till HSA-attributet ”Tillfällig information”, som nu kan reserveras till viktig information som påverkar invånarnas möjlighet att kontakta, få vård eller besöka mottagningen. De administratörer som tidigare använt ”Vårt utbud” för denna typ av tidsbegränsad information kan nu använda "Aktuellt" istället. 

Riktlinje

Aktuelltlistan är avsedd för kortare tidsbegränsad information om enhetens utbud, aktiviteter och annat som är av intresse för besökare av mottagningen. 
 • Tillfälliga kampanjer och utbud, till exempel vid "Influensavaccination".
 • Aktiviteter, föreläsningar med mera som förekommer på mottagningen/enheten.
 • Obs! Målgruppen är fortfarande invånare, det vill säga att man får inte visa upp att mottagningen har lediga tjänster, att man söker sjuksköterskor eller AT-läkare.

Tänk på att hålla informationen uppdaterad och att skriva både rubrik och text så kort och kärnfullt som möjligt. Ni kan även länka till en annan webbsida med mer omfattande information och hålla nyheten kort. 
Det är viktigt att ni lägger in ett slutdatum på Aktuellt-notisen så att den inte visas längre än nödvändigt. Sätter du ett publiceringsdatum dyker den upp från midnatt och om du sätter ett avpubliceringsdatum syns den ändra fram till midnatt. 

Tips

Om ni har behov att länka till annat innehåll finns den möjligheten via "Aktuellt" - Se även förtydligandet i den högra kolumnen.

 • Det går inte att länka till PDF:er i sektionen Aktuellt som ni fysiskt har lagt in under "Vårt utbud" som PDF:er.* 
 • Vi rekommenderar er istället att hänvisa till PDF:erna via text till platsen
  • Exempel: "Vi erbjuder nu ett program för KBT-behandling på vår mottagning. KBT-behandlingen är till för er som XXX. Om du vill läsa mer om behandlingen. Gå in under "Vårt utbud" och under rubriken "KBT-behandling" så ligger en informativ PDF för hur du kan börja bli behandlad".

* Förvaltningen håller på och reder i hur det är möjligt att kunna länka/lägga till PDF:er under Aktuellt-sektionen.

Presentation på kontaktkortet

Posterna presenteras i den sorteringsordning som valts i Kontaktkortsadmin. Du kan maximalt skriva in 500 tecken* per Aktuellt-notis. Aktuellt-notiserna visas som default - som ihopfällda där invånaren kan klicka på pilen till höger om rubriken för att expandera allt innehåll och läsa notisen i sin helhet. (läs mer till höger om du vill lägga in en lång länk). 

Tips!

Använd gärna punktlista eller numrerad lista för att förtydliga innehåll som ska presenteras under varandra eller i en viss tågordning. 

Administration

Administrationen görs på samma sätt som för ”Vårt utbud”, genom ett formulär där en titel och tillhörande text anges. Den tillhörande texten kan formateras ("rich text"). Det går även att välja i vilken ordning posterna ska presenteras genom att dra och släppa i gränssnittet i Kontaktkortsadmin. Ni kan även länka till en annan webbsida med mer omfattande information och hålla nyheten kort.

När ändringarna sparas och publiceras uppdateras ändringarna direkt på kontaktkortet på Hitta och jämför vård.  

Ni kan lägga in maximalt fem stycken poster om 500 tecken*. 

Bilden visar Aktuellt-sektionen hur den ser ut i Kontaktkortsadmin.

Bilden visar hur kalenderfunktionen ser ut. Kalendern visas när du klickar i någon av fälten för "Publiceringsdatum" eller "Avpubliceringsdatum".

Kalendern visar veckonummer som kan underlätta för dig för att hitta och välja rätt vecka och dag. 

Förvaltningen rekommenderar starkt att man använder kalenderfunktionen för att ange datum! Orsaken är att felaktigt angivna datum orsakar driftstörningar. Ex på felaktiga datum är t ex 2020-02-30, ett datum som inte finns.


Exempel

 • Rubrik: "Svårt att hitta parkeringsplats under pågående vägarbete" - Text: ”På grund av pågående vägarbete utanför byggnaden kan det vara svårt att hitta parkeringsplats. Välj därför om möjligt andra transportalternativ än egen bil. Tänk på att buss 34 och 56 stannar precis utanför huvudentrén”
 • Rubrik: "Nu erbjuder vi mindfullnessgrupper"
 • Rubrik: "Öppet hus - fredagen den 6 mars"
 • Rubrik: "Eksjö vårdcentral öppnar filial i Kvarnarp"

När ni sparar och publicerar en Akutellt-notis med datum som är gällande från dagens datum och att avpubliceringsdatum är satt med dagens datum eller senare (alternativt inte fyllt i något avpubliceringsdatum) så visas den gröna symbolen i Kontaktkortsadmin med texten VISAS PÅ 1177 JUST NU . Detta förtydligar för administratören att informationen är aktiv och visas just nu för invånaren på mottagningens kontaktkort.

På kontaktkortet på 1177.se visas endast "Publiceringsdatum XXXX-XX-XX, det vill säga att man visar inte hur länge en notis är aktiv för en invånare.

Riktlinje

Vi rekommenderar att du alltid sätter ett "Avpubliceringsdatum" i och med att tanken med denna funktion är att den ska vara tidsbegränsad och giltig under en kortare period.


Förtydligande

* I "Beskrivande text" får du endast använda dig av 500 tecken. 

 • Behöver du lägga in en länk och samtidigt har en lång text i "Beskrivande text" skall du lägga in den under "länk" symbolen i verktygsfältet.
 1. Du markerar den text du vill där länken ska vara markerad.
 2. Du klickar på "länk" symbolen. 
 3. Skriv in länkens URL dit du vill att länken ska peka.
 4. Spara och publicera.

På så sätt kan du ha 500 tecken i Aktuellt-notisen men samtidigt ha en länk som är väldigt lång. Denna länk gjord på ovan nämnt sätt är inte inkluderad i det totala antalet tecken. Detta då systemet ignorerar html-taggarna för länkadressen.