Syftet med sektionen "Läs mer" är att du har möjlighet att kunna lägga upp/presentera länkar som är relaterade till mottagningen eller mottagningens verksamhet. Sektionen presenterar både information som kommer från Kontaktkortsadmin och automatiska statiska länkar som styrs från regionala inställningar.

Presentation på kontantkortet

Det finns två fasta länkar; Prisinformation och Så väljer du mottagning. De visas automatiskt överst i listan enligt följande ordning:

  1. Prisinformation ligger först i listan på alla mottagningar utom tandvård.
  2. Så väljer du mottagning ligger tvåa i listan på vårdcentraler (verksamhetskod).

Länkar som läggs in i Kontaktkortsadmin visas under de fasta länkarna. Visningsordning styrs i Kontaktkortsadmin.

Skriv länkarna så här:

Länkarna ska anges med ett inledande https:// , t ex https://umo.se , annars publiceras de inte på kontaktkorten. 


Konfiguration i KKAVisas så här


Administration

I Kontaktkortsadmin har kontaktkortsadministratörer möjlighet att skapa max 10 poster med namn och tillhörande URL för länkar. Det är även möjligt att ange en sorteringsordning på länkarna. Administrationen sker alltså på ett liknande sätt som vid ”Registrera e-tjänster”, till exempel vad gäller sortering, spara och publicera.

Riktlinje

Det är inte tillåtet att lägga in länkar som leder utanför domänen 1177.se
Notera att du fortfarande kan lägga in länkar som är relaterade till ett specifikt utbud under sektionen VÅRT UTBUD.
  • Några landsting/regioner har hänvisning på "Så väljer du mottagning" - länkar som leder till landstings/regionswebbar. Detta innehåll bör kopieras eller flyttas till 1177 Vårdguiden så att länken blir intern till 1177.se. En sådan beställning görs till support@inera.se (Glöm inte att i mejlet tydligt skriva ut vad ärendet gäller och att det ska tilldelas Hitta och jämför vårds förvaltning för vidare hantering. Ändringen är hårdkodad och behövs beställas en ändring via applikationsleverantören och kan göras synlig vid en lämplig kommande driftsättning.
  • Om ni inte har "Prisinformation" eller "Så väljer du mottagning" på era mottagningar (enligt ovan beskrivning) - behöver du göra en beställning enligt ovan beskriven rutin så kan förvaltningen på Hitta och jämför vård lägga in denna förändring, vid en lämplig kommande driftsättning.

Viktigt

OBS! Just nu behöver du lägga in - http://  - först i inledningen av länken. Du behöver även testa så att länkarna på kontaktkortet fungerar som de ska och att invånaren kommer till sidan du hänvisar till.Bilden ovan visar endast ett exempel på hur man kan lägga in dessa länkar i sektionen "Läs mer" i Kontaktkortsadmin.