Mottagning med utbudslista för "Vårt utbud"

Sektionen "Vårt utbud" på kontaktkortet administreras i Kontaktkortsadmin. Utbuden visas med titel, beskrivning och eventuella bifogade PDF-filer och eventuella länkar. Listan med utbud visas under rubriken "Vårt utbud" och under ingressen, om du har lagt in en ingress.

Tips!

Använd gärna punktlistor eller numrerade listor om ni ska räkna upp olika saker eller om någonting ska utföras i en viss tågordning.