Våra e-tjänster

Inom sektionen VÅRA E-TJÄNSTER presenteras alla de e-tjänster som finns tillgängliga på en mottagning och som en invånare kan nyttja.
E-tjänsterna presenteras i normala fall i bokstavsordning där siffra går före alfabet.
Det finns ingen begränsning i antalet e-tjänster som en mottagning kan ha, men har man fler e-tjänster än vad som visas i sektionen kan invånaren klicka på "Fler e-tjänster" för att expandera sektionen och se mottagningens totala utbud av de e-tjänster mottagningen har valt att visa upp som publika. 

Det finns tre olika sätt/kombinationer att visa upp e-tjänster på en mottagning.

  1. Mottagningen ansluter sig till 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. I det systemet kan e-tjänsteadministratören för mottagningen lägga in egna e-tjänster och göra de publika för invånaren. Hitta och jämför vård hämtar sedan denna information och publicerar upp denna information på rätt kontaktkort. 
  2. Mottagningen har egna e-tjänster, exempelvis från tredjepartsleverantör. I detta fall läggs dessa e-tjänster in via verktyget Kontaktkortsadmin (KKA). De visas då upp som e-tjänster under sektionen "VÅRA E-TJÄNSTER". Dessa e-tjänster visas då upp som "E-tjänst utan koppling till 1177 Vårdguiden". 
  3. Mottagningen kan hämta och visa upp en eller flera e-tjänster från en annan mottagning via Kontaktkortsadmin. OBS! Detta är ny funktionalitet som kräver att landstinget/regionen fattar ett regionalt beslut för att öppna upp för denna nya funktionalitet.

Läs mer om de olika sätten längre ned i detta dokument!


Förutom att man som invånare kan se att en vårdenhet innehar e-tjänster kan man även se det till höger om mottagningen i träfflistan, "Mottagningen har e-tjänster". En invånare kan även se i kartvyn om man klickar på mottagningens kartnål. Då dyker "Mottagningen har e-tjänster" upp i visningsvyn ihop med vårdenhetens namn, adress och telefonnummer. 


E-tjänstens namn

E-tjänstens namn hämtas från 1177 Vårdguidens e-tjänster eller Kontaktkortsadmin och läggs upp som en länk, som vid klickande på den hänvisas användaren till rätt e-tjänst. 


Information

I de fall siffran 1 och 2 visas framför en länk till en e-tjänst så måste denna tas bort manuellt av mottagningens e-tjänsteadministratör i "Personalens verktyg, Mina vårdkontakter"
Läs mer om: 1177 Vårdguidens e-tjänster (wiki)

E-tjänstens länk

E-tjänstens länk (URL) hämtas från Personalens verktyg, Mina vårdkontakter eller från Kontaktkortsadmin.

E-tjänst från en annan mottagning (KKA)

I Kontaktkortsadmin kan man hämta e-tjänster från en eller flera mottagningar och lägga till så att de visas på en annan mottagnings kontaktkort. I dessa fall visas även namnet på den mottagning som tillhandahåller e-tjänsten när man klickar på i:et vid e-tjänsten. För att kunna hämta e-tjänster från en annan enhet krävs att den enheten är publik. 


E-tjänsten markerad som "extern e-tjänst" (KKA)

En extern (regional) e-tjänst registrerad i Kontaktkortsadmin markeras genom att texten En extern e-tjänst utan koppling till 1177 Vårdguiden visas då man klickar på i:et.

Visningsordning av e-tjänster

I vilken ordning e-tjänster ska visas kan sorteras Kontaktkortsadmin, vilket gör att e-tjänster från 1177 Vårdguidens e-tjänster och Kontaktkortsadmin kan blandas och varje mottagning kan sätta sin egen sorteringsordning. För mer information: Se kapitlet om Presentera e-tjänster.

Villkor & regler (Beskrivning av e-tjänster)

Beskrivningen av e-tjänsterna visas i en ruta som visas när användaren klickar på i:et. Informationen villkor och regler samt beskrivningar per e-tjänst. Informationen hämtas från 1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt från Kontaktkortsadmin för de e-tjänster som administreras där.

FAQ

Kan man importera e-tjänster från en annan mottagning eller HSAid?

Vi har under våren 2016 driftsatt möjligheten att en mottagning kan hämta en eller flera e-tjänster från en annan mottagning (HSAid) för att visa upp på ett annat kontaktkort. Exempelvis kan en barnavårdcentral som är ”dottermottagning” till en vårdcentral utnyttja samma e-tjänst. För att kunna administrera e-tjänsterna på detta sätt behöver landstinget/regionen ta ett så kallat regionalt beslut för att öppna upp för denna nya funktionalitet.

Hur aktiverar vårt landsting/region det nya sättet att presentera e-tjänster på kontaktkorten?

Behörig beställare för ert landsting/region behöver göra en beställning till support@inera.se då den nya funktionen ”Presentera alla e-tjänster” behöver aktiveras av Hitta och jämför vårds förvaltning.Varje landsting/region behöver göra ett aktivt val för att kunna ändra på regionens presentationssätt på kontaktkortet då förändringen påverkar hela regionens kontaktkort.
Vill ni veta mer om hur det fungerar med hämtning och uppvisning av annan mottagnings e-tjänster på kontaktkortet så skicka gärna din fråga till support@inera.se så svarar förvaltningen för Hitta och jämför vård på era frågor.

Varför väljer man att lägga funktionalitet för att importera e-tjänster från en annan mottagning, i Kontaktkortsadmin och inte i systemet Mina vårdkontakter?

Administrationsmöjligheter för e-tjänster i Kontaktkortsadmin och på e-tjänstesidan är begränsade utifrån att endast e-tjänster från det aktuella (mottagningens) HSA-id hämtas till kontaktkortet med automatik (systemet Mina vårdkontakter).Katalogen för mottagningar skiljer sig även ofta mellan Hitta och jämför vård och i inloggat läge i 1177 Vårdguidens e-tjänster för invånaren. Detta leder till extra arbete för administratörer och ibland till felaktigheter/missmatch för e-tjänster på kontaktkorten i förhållande till det inloggade läget på 1177.seDärför har vi utvecklat möjligheten att i Kontaktkortsadmin kunna importera e-tjänster från andra utvalda HSA-idn på ett strukturerat sätt och även sortera presentationsordning för alla e-tjänsterna på kontaktkorten.Lösningen som är gjord är kortsiktig i det avseende att detta egentligen borde lösas på E-tjänstesidan i systemet ”Mina vårdkontakter”, men tidsplanen för Mina vårdkontakters kommande plattformslyft är för långt fram tidsmässigt.

Behöver alla landsting/regioner nu göra ett aktivt val att gå med i Kontaktkortsadmin eller aktivera ”Administrera e-tjänster”?

Alla landsting och regioner behöver göra ett aktivt val för att kunna ha möjlighet att kunna aktivera "Presentera e-tjänster" via Kontaktkortsadmin. I den ursprungliga planen skulle endast ett par landsting/regioner testa funktionaliteten och att aktiveringen av funktionen gå ut till alla. Vi har upptäckt att alla inte använder sig av funktionen och för att inte förvirra för administratörerna har vi valt att ha kvar funktionen att man behöver göra en separat beställning för att kunna påbörja att ändra sorteringsordning och inhämtning av e-tjänster från andra e-tjänster. Vi rekommenderar dock att man skall fortsätta att administrera och lägga till e-tjänster, i så hög grad som möjligt, i systemet Mina vårdkontakter.


Hur snabbt slår förändringar igenom från Kontaktkortsadmin – Egna e-tjänster till kontaktkortet?

Ändringar gjorda i Kontaktkortsadmin ska överföras direkt till det valda kontaktkortet.