Dela information

 

Syfte

Syftet med funktionen Dela information är att erbjuda Regionerna en möjlighet att enkelt kunna visa upp samma information (standardtext) på valfritt antal enheter, och därmed minska på administrationen.

Allmänt

Funktionen Dela Information finns i nuläget för informationsmängderna:

 • Det här kan du få hjälp med

 • Praktisk Information

 • Aktuellt

 • Läs mer, och

 • Ditt besök hos oss

 • Så söker du vård hos oss

Funktionen är likadant uppbyggd för alla informationsmängderna, men denna manual och bilderna i den beskriver främst hanteringen av “Det här kan du få hjälp med”-information (tidigare benämnt Vårt Utbud).

Riktlinjer Delad Information

För de texter som skapas som Delad information gäller samma riktlinjer som för “vanliga” inlägg, se respektive flik.

 

Behörighet

 • För att Funktionen Delad Information ska visas krävs att den som är inloggad har:

  • en regionstillhörighet satt i databasen

 • För att kunna skapa och redigera Dela information krävs att den inloggade har:

  • en regionstillhörighet satt i databasen

  • det administrativa uppdraget “Redaktör delad information” (hämtas från HAU)

 • För att kunna dela ett inlägg till mottagningar krävs att den inloggade har:

  • en regionstillhörighet satt i databasen

  • det administrativa uppdraget “Redaktör kontaktkort” (HAU)

  • ett organisatoriskt omfång (HAU)

Regionstillhörighet för användare beställs hos HJV: s nationella förvaltning, lägg ett ärende via https://www.inera.se/kontakta-oss/ . Ange vilken region som beställningen gäller samt användarens/-nas fullständiga hsaid: n och namn. För att regionstillhörighet ska kunna sättas krävs att användaren har loggat in i KKA minst en gång.

 

image-20240126-143027.png
Bild 1

 

Startsida Dela information

Välj först vilken informationsmängd som du ska jobba med, se bild 1.

Därefter visas en lista med alla delbara inlägg (rubriken) som är skapade och som hör till den egna regionen.

Listan kan sorteras på kolumn-rubrikerna.

Inläggen kan vara delade till en eller flera mottagningar

Inläggen kan ha status Arbetskopia (senast sparad) eller Publicerad.

 

 

image-20240126-144025.png
Bild 2

 

Att skapa ett inlägg för delning

För att skapa ett nytt inlägg klickar du på knappen “Lägg till ny”

Då öppnas ett nytt formulär som får status Arbetskopia.

Inlägget skapas sedan på samma sätt som ett inlägg, se t ex , men med ett undantag: fältet Kategori.

Kategori

Kategori är ett fritextfält som kan användas för att kategorisera t ex vilken typ av vårdenhet som texten är avsedd att användas för. Exempel kan vara Vårdcentraler, Vaccinationsmottagningar, Specialistmödravård e t c.

Fältet används enligt regionens egna riktlinjer.

Fältet är inte obligatoriskt och det visas inte på kontaktkortet.

 

Slutför genom att publicera eller att gå tillbaka till startsidan för delad information för att spara som arbetskopia.

 

Det nyskapade inlägget finns nu med i listan på startsidan.

 

Redigera ett Delat Inlägg

När man börjar redigera ett befintligt Deltat inlägg så ändras status till från “Publicerad” till “Arbetskopia” och funktionen “Rensa arbetskopia” aktiveras. När den används återställs inlägget till senast publicerad version.

När man ändrar och publicerar ett inlägg som är delat till flera enheter (se mer nedan) så slår ändringarna igenom på samtliga dessa kontaktkort inom några minuter.

 

 

Dela till mottagningar

Ett nyskapat inlägg måste publiceras innan det kan delas.

För att dela ett inlägg måste användaren ha det administrativa uppdraget Redaktör kontaktkort. Användaren kan endast dela till de mottagningar hen har behörighet till och det går inte att dela samma inlägg till samma mottagning flera gånger.

 • Klicka på “Dela”-knappen så öppnas ett nytt fönster som visar de enheter du har tillgång till i din behörighet “Redaktör kontaktkort”. Fönstret har samma sök- och filterfunktioner som KKA: s startsida.

 • Markera de enheter vars kontaktkort du vill att inlägget ska visas på.

 • Klicka på “Dela”-knappen.

 • Delningen verkställs momentant, ingen publicering krävs.

 • Det delade inlägget placeras i ordning efter om checkboxen “Sortera i alfabetisk ordning” är vald på enheten eller inte, se mer på

 • Under det delade inlägget visas nu en lista med alla enheter/mottagningar som inlägget har kopplats till, även de som inte ingår i den inloggades organisatoriska omfång.

  • Siffran i parentesen anger antalet enheter som inlägget delats till.

  • Ikonen framför Enhetsnamnet leder till enhetens sida i KKA

För att kunna dela ut information av typen som det bara kan finnas en per mottagning, som t ex Så söker du vård hos oss är, måste den mottagande enheten själv inte ha någon sådan information. Det räcker alltså inte med att den inte är publicerad längre p g a att tiden löpt ut.

Man måste helt enkelt ta bort den från mottagningen man vill dela information till genom att tömma textfältet och trycka på rensa-knappen i bägge datumfälten och publicera en "tom" post.

Sluta dela ett Delat inlägg

I listan finns också en funktion för att sluta dela inlägget, till alla valda eller en enskild enhet. Du kan bara sluta att dela till de enheter som ingår i ditt organisatoriska omfång.

Det delade inlägget finns dock kvar, och kan kopplas till andra enheter.

 

Att ta bort/avpublicera ett delat inlägg

Detta görs från samma sida där inläggen skapas. Det finns två sätt:

 1. Ange ett passerat Gäller tom-datum, och därefter publicera ändringen. Då ligger delningen till enheterna kvar och det delade inlägget syns även på enhetens flik Det här kan du få hjälp med, men visas inte på kontaktkorten.

 2. Klicka på papperskorgen. Då tas inlägget bort helt och hållet, inklusive delningen till enheterna och från enheternas flik, t ex “Det här kan du få hjälp med”.

Båda åtgärderna slår igenom på samtliga berörda kontaktkort inom några minuter.

 

Datum

Ändring

Utfört av

2024-06-24

Lagt till förtydligande gällande att dela ut information av typen som det bara kan finnas en per mottagning,

Anette Lindgren

2024-01-31

Uppdaterat bilder och ersatt “Vårt Utbud” med “De här kan du få hjälp med” på lämpliga ställen. (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-12-19

Ditt besök hos oss ingår också i Delningsfunktionen. (KKA 23.20)

 

2023-12-18

Praktisk information lanseras och ingår i Delningsfunktionen. (KKA 23.19)

Anette Lindgren

2023-11-22

Även informationsmängden “Läs mer” omfattas nu av funktionen. (KKA 23.17)

Anette Lindgren

2023-10-10

Även informationsmängden “Så söker du vård hos oss” omfattas nu av funktionen “Dela information”.

Justerat kontaktuppgifter för beställning av funktion

(KKA 23.15)

Anette Lindgren

2023-06-20

Kategori-filter, nya bilder.

 

2023-06-13

Uppdaterad med innehåll i KKA_23.07: dela “Aktuellt”, och ikon till enhetens sida i KKA

Anette Lindgren

2023-05-31

Ändringar i slår igenom fortare för besökaren.

Anette Lindgren

2023-05-24

Ny funktion “Sortera Utbud i alfabetisk ordning”

Anette Lindgren