Information till patient

 

Exempel:

Texten ska beskriva om det finns regler som gäller för patienten inför dennes besök på enheten. Observera att detta inte gäller regler för besökare till en patient, den informationen ska anges i attributet Besöksregler, se https://inera.atlassian.net/l/cp/2i2T9n1b

 

Exempel: ”Du bör inte kissa två timmar före besöket på specialistmödravårdens ultraljudsmottagning”, ”Innan patientbesök ska enheten kontaktas via telefon” eller ”Infektionskänsliga patienter hänvisas till enhet X”.

 

Beskrivningen från HSA-katalogen innehåller radbrytningar som visas korrekt, men innehåller inga övriga html-taggar, till exempel så kan man inte lägga in en länk eller text i fetstil.

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Information till patient

hsaVpwInformation4

FRIVILLIGT ATTRIBUT

 

 

Version

Kommentar

 

Version

Kommentar

 

2023-02-23

Layout anpassad till kontaktkortens nya utseende. Inga ändringar i innehåll.

Anette Lindgren