Telefonnummer

Träfflistan

Träfflistan visar information från HSA-attributet “Direkttelefon” om det är angivet, annars är positionen tom.

Kontaktkortet

Inom sektionen TELEFON visas alla publicerade telefonnummer för enheten.

Sektionen visas alltid expanderad i både desktop och mobilläge.

Telefonnummer i HSA

Nedanstående telefonnummer hämtas från HSA och visas på kontaktkorten.

Alla öppet-, telefon, besöks- och avvikande tider anges alla enligt samma syntax i HSA, se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OHJV/pages/2693923366

Direkt-telefonnummer benämns som “Telefonnummer” på kontakkortet och visas alltid överst i sektionen. Därefter listas alla övriga telefonnummer i alfabetisk ordning, se bildexempel längre ner på denna sida.

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Definition / kommentar

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Definition / kommentar

Direkttelefon

telephoneNumber

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Benämns “Telefonnummer” på kontaktkortet.

Telefontid

telephoneHours

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Anger den tid då någon svarar i Direkttelefonen (attributet telephoneNumber). Du kan komplettera telefontiden med en kommentar (max antal tecken inklusive mellanslag är 19).

Texttelefon

hsaTextTelephoneNumber

FRIVILLIGT ATTRIBUT

 

Växeltelefon

hsaSwitchboardNumber

FRIVILLIGT ATTRIBUT

 

Bildtelefon

hsaVideoPhone

FRIVILLIGT ATTRIBUT

 

 

Reserverade funktionsnamn

Nedanstående telefonnummer skapas som funktioner med reserverade funktionsnamn i HSA. Även för dessa kommer angiva tider och ev. kommentarer från attributet telephoneHours.

Reserverat funktionsnamn

Beskrivning

Reserverat funktionsnamn

Beskrivning

Avbokning

Kontaktinformation för avbokning av besök.

Befintlig patient

Kontaktinformation för patienter som är registrerade hos mottagningen.

Bokning

Kontaktinformation för bokning av nya besök.

Jourtid

Kontaktinformation för brådskande ärenden då mottagningen är stängd eller inte har telefontid.

Ny patient

Kontaktinformation för patienter som inte är registrerade hos mottagningen ännu. Ska inte användas i de fall detta nummer sammanfaller med publikt direktnummer.

Ombokning

Kontaktinformation för ombokning av besök.

Operationskoordinator

Kontaktinformation för kontakt med operationskoordinator. Målgruppen är främst de patienter som redan har fått en operationstid, men kan även vara personal.

Provtagning

Kontaktinformation för frågor gällande provtagning.

Receptförnyelse

Kontaktinformation för att förnya befintliga recept.

Reception/expedition

Kontaktinformation till reception/expedition.

Remissfrågor

Kontaktinformation för frågor gällande remisser.

Rådgivning

Kontaktinformation för rådgivning per telefon.

Sjukresebeställning

Kontaktinformation för beställning av sjukresor.

Äldremottagning

Kontaktinformation för äldre personer för direktkontakt utan knappval eller återuppringning

Väntetider

Kontaktinformation för information om väntetider till besök, operationer etc.

(Tabell hämtad från HSA Reserverade funktionsnamn, ver 1.2 2022-04-20)

 

Reserverade funktionsnamn i HSA

Skapa en Funktion direkt under ”moder-enheten” i HSA-trädet, se exempel nedan.

Ange:

  • Namn (ska vara exakt som det reserverade funktionsnamnet, se kolumnen "Reserverade funktionsnamn" i tabell ovan). (Obligatoriskt)

  • Telefonnummer (obligatoriskt)

  • Telefontider (frivilligt)

  • Kommentar (frivilligt)

Funktionen ska INTE markeras att visas publikt, då får den ett eget kontaktkort om övriga nödvändiga attribut fylls i.

 

 

Information

OBS! För att kunna använda attributet "Reserverade funktionsnamn" måste ni ha dessa implementerade i er regionala/lokala katalog för att fungera. Kontakta din regionala katalogförvaltning för att få information om vilka funktionsnamn som är implementerade hos er och som ni kan använda.

Har ni behov att utöka fält i er regionala katalog brukar man vanligtvis behöva beställa ett sådant införande i sin lokala katalog. Se då även till att detta fält synkas till nationella HSA-katalogen.

 

 

 

Bildexempel Telefonnummer och -tider

 

 

 

 

 

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

Datum

Ändring

Utfört av

2023-09-20

Nytt struktur för presentation av telefonnummer och -tider, PWT 23.11 (PWT-18427)

Anette Lindgren

2023-02-15

Justeringar i sektionen i release PWT_23.01+02

Anette Lindgren