Frågor och svar om ClinicalKey

Vad är ClinicalKey?

ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare, utgiven av förlaget Elsevier. ClinicalKey är tillgänglig för vårdpersonal i alla regioner, inklusive privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av region genom bibliotekssamarbetet Eira.

Vad innehåller ClinicalKey?

ClinicalKey innehåller tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar (FirstConsult). Allt innehåll i ClinicalKey är på engelska.

Hur använder jag ClinicalKey?

Inom regionens nätverk: Gå till www.clinicalkey.com eller via länkar på sjukhusbibliotekens webbsidor. Du behöver inte logga in.

Se även How do I search in ClinicalKey?

Hur använder jag ClinicalKey hemifrån eller i mobil/surfplatta?

  • Om ditt sjukhusbibliotek erbjuder en proxytjänst kan du använda ClinicalKey på datorer/mobiler/surfplattor utanför regionens nätverk via proxy. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.

  • Vill du använda ClinicalKey-appen behöver du skapa ett personligt Elsevier-konto och aktivera Remote Access på kontot. Med Elsevier-konto kan du sedan logga in till ClinicalKey i webbläsare på datorer/mobiler/surfplattor utanför landstingets nätverk, samt använda ClinicalKey-appen.

Vissa funktioner i ClinicalKey kräver inloggning med Elsevier-konto: Spara sökningar, exportera referenser, skapa presentationer med Presentation Maker, ladda ner bokkapitel som PDF. Dessa funktioner kräver inloggning med Elsevier-konto även i webbläsare inom landstingets nätverk.

Hur aktiverar jag personligt Elsevier-konto med Remote Access?

Du kan aktivera remote access på en dator både inom och utanför landstingets nätverk:

  1. Gå till www.clinicalkey.com

  2. Klicka på de tre strecken uppe till höger

  3. Välj "Remote access”

  4. Skriv in din institutionella e-postadress

Du får nu ett mail med en aktiveringslänk, "Activate your remote access". Du måste klicka på länken inom 60 minuter. När du klickar på länken verifieras din e-postadress. Du har nu tillfällig tillgång till ClinicalKey. Detta förutsätter att ditt sjukhusbibliotek har aktiverat din e-postdomän. De flesta regionsadresser är aktiverade. Observera att de flesta privata vårdgivare inte kan aktivera Elsevier-konto med Remote Access.

När adressen verifierats har du också möjlighet att skapa ett personligt Elsevier-konto, eller logga in om du har redan har ett. Remote Access aktiveras då på kontot och ger dig tillgång till ClinicalKey i 180 dagar. Varje gång du är inloggad till ditt Elsevier-konto på en landstingsdator förlängs din remote access med 180 dagar.

Se även How do I activate remote access with my organizational email address?

Kan jag få enskild undervisning i ClinicalKey eller en presentation av ClinicalKey på min klinik?

Ja, sjukhusbiblioteken erbjuder support och undervisning i ClinicalKey. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.

Hur kan jag läsa e-böcker i ClinicalKey?

Du kan läsa e-böcker direkt på skärmen (HTML) på en regionansluten dator, i ClinicalKey-appen eller via proxy.

För de flesta e-böcker i ClinicalKey går det även att ladda ner bokkapitel som PDF, men vissa titlar, främst kursböcker, saknar denna möjlighet. Se Why are PDFs not available for all ClinicalKey content?

Om du vill kunna ladda ner bokkapitel som PDF behöver du vara inloggad med personlig ClinicalKey-inloggning. Observera att det inte är nödvändigt att ladda ner PDF om du endast vill läsa direkt på skärmen (HTML).

Om du laddar ner PDF får du av copyright-skäl endast ladda ner en mindre del av boken åt gången, det är inte tillåtet att ladda ner merparten av boken.

Går det att exportera referenser från ClinicalKey till EndNote och andra referenshanteringsprogram?

Ja. Ikonen Export Citation visas till höger om resultat i träfflistan. Det går endast att exportera referenser för fulltextartiklar och böcker. För att använda funktionen behöver du vara inloggad med personlig inloggning.

Kan jag använda bilder från ClinicalKey?

Bilder i ClinicalKey får exporteras till funktionen Presentation Maker för att skapa presentationer. Dessa presentationer får användas för icke-kommersiellt syfte. För övrig användning av bilder, till exempel i egenproducerad patientinformation, ange ”Copyright: Elsevier”. Om det finns en "Get rights and content"-länk vid bilden ska denna användas för att söka särskilt tillstånd från tredje part (annan copyright-innehavare än Elsevier).

Se även How do I use the ClinicalKey Presentation Maker?