April 2022

Version 11.7

Servicefönster Stage/QA och demo-miljö

Onsdagen den 22 mars 2022 genomfördes en uppgradering av Infektionsverktygets
STAGE/QA-miljö.

Servicefönster Infektionsverktyget Produktionsmiljö

Onsdagen den 5 april 2022 kommer vi att göra en uppgradering av
Infektionsverktygets produktionsmiljö med start klockan 10. Vi beräknar vara klara
senast klockan 14. Under denna tid går det inte att skicka data till Infektionsverktyget eller att använda Rapportverktyget.

Vid frågor avseende releasen kontaktas https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2702

I releasen ingår följande:

Ändringar

Uppdatering av Snomed CT begreppsid för vissa ordinationsorsaker

Infektionsverktyget uppdaterar Snomed CT begreppsid för nedan listade ordinationsorsaker. Det innebär inte någon ändring i benämningen av ordinationsorsaken i Infektionsverktyget utan endast den bakomliggande koden/begreppsid. Du kan se vilket begreppsid din organisation har skickat in data på genom att generera ett registerutdrag för ordinationsorsak som excel fil. Begreppsid visas i kolumn G. I samband med detta kommer dokumentet Termer och Kodverk att ersättas med dokumentet Infektionsverktyget Terminologi.

Säkerställ att er organisation hämtar de uppdaterade ordinationsorsakerna från terminologitjänsten och skickar in data med de nya begreppsid.

Infektionsverktyget kommer att ta emot data som skickas in med arkiverade begreppsid fram tills 2022-12-31.

Ordinationsorsak Infektionsverktyget

Metadata

Arkiverad Snomed CT begrepsid

Ny snomed CT begrepsid

Vårdrelaterad infektion

Klasstyp: Tillstånd, Smittväg: vard, Urval: 290AFED5-6755-4D15-9914-139D4AA1F4EB

69698001

408678008

peroperativ antibiotikaprofylax

Klasstyp: Aktivitet

170449005

58281000052108

urinvägsinfektion med feber

Klasstyp: Tillstånd, Smittväg: gäller både vard och samhalle

31000052105

181000052100

urinvägsinfektion utan feber

Klasstyp: Tillstånd, Smittväg: gäller både vard och samhalle

41000052104

171000052102

Buggrättningar

  • Korrigerat att attributet Åldersgrupp hamnar i kronologiskt ordning.

  • Korrigering av felmeddelande "Externt-id [xxxxx] används av en annan vårdgivare" till istället "Externt-id [xxxxx] har redan registrerats och kan inte användas igen".