Logga in

Logga in i Infektionsverktygets olika miljöer

Här hittar du länkar för inloggning till Infektionsverktygets olika miljöer.

Produktionsmiljö - Infektionsverktygets rapportverktyg

I Infektionsverktygets rapportverktyg kan behöriga personer ta del av den information som förts över till Infektionsverktygets databas från sin vårdgivare. För att logga in i rapportverktyget måste du ha ett SITHS-kort och en anslutning till Sjunet. Vilken information du får tillgång till beror på vilken behörighet som är kopplad till din roll vid inloggning. Observera att du måste ha ditt SITHS-kort i kortläsaren innan du öppnar webbläsaren för att det ska gå att logga in.
Logga in i Infektionsverktygets rapportverktyg

Stagemiljö - Infektionsverktygets rapportverktyg

Stagemiljön för Infektionsverktygets rapportverktyget har samma funktioner som produktion. Där kan du skicka in testdata för att skapa dig en uppfattning om hur informationen kommer att bearbetas och visualiseras i produktionsmiljön. I stagemiljön testar du också så att anslutningen till tjänstekontrakten och Nationella tjänsteplattformen har fungerat korrekt. Ingen testdata får finnas i produktionsmiljön, därför måste alla tester ske i stagemiljön. För att logga in i stagemiljön behövs ett SITHS-kort för test och en anslutning till Sjunet.
Logga in i testmiljön för Infektionsverktygets rapportverktyg

Demomiljö – Infektionsverktygets rapportverktyg

Demomiljön för Infektionsverktygets rapportverktyg ser exakt ut som produktionsmiljön, och används ofta vid utbildning eller för att enkelt kunna visa någon hur Infektionsverktygets rapportverktyg fungerar. Där kan du se all funktionalitet som finns i produktionsmiljön. All data i demomiljön är fylld med testdata som är slumpmässigt genererad. För att komma åt demomiljön krävs ingen inloggning med SITHS-kort, endast åtkomst till Sjunet.
Demomiljön av Infektionsverktygets rapportverktyg

Terminologitjänstens användargränssnitt

Terminologitjänstens användargränssnitt är en webbsida där du kan se vilka koder (information) som hämtas från Terminologitjänsten till vårdsystemet. För att komma åt Terminologitjänstens användargränssnitt krävs ingen inloggning med SITHS-kort, endast åtkomst till Sjunet.
Terminologitjänstens användargränssnitt