Öppen info: 1177 inloggningsportal Hem

 

Välkommen!

Här hittar du information om 1177 inloggningsportalen för invånare och vårdpersonal.

Aktuellt om inloggningsportalen

 

Om 1177 Inloggningsportalen

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177. 1177 inloggningsportal består även av 1177 personalverktyg där vårdpersonal loggar in för att administrera e-tjänsterna

1177 inloggningsportal invånare

Från 1177 inloggningsportal invånare kan invånare:

  • Logga in med hjälp av elektronisk legitimation.

  • Navigera sig och hantera genvägar.

  • Hitta och lägga till mottagningar.

  • Skicka in och ta emot ärenden från sin mottagning.

  • Anmäla synpunkter och klagomål till vården.

  • Hantera inställningar såsom kontaktuppgifter, aviseringar och val om digital kommunikation.

  • Vårdnadshavare med barn under 13 år kan även agera ombud åt sina barn.

1177 inloggningsportal personalverktyg

Från 1177 inloggningsportal personalverktyget kan vårdpersonal:

  • Logga in med hjälp av SITHS legitimation.

  • Administrera behörigheter, mottagningar, tjänster, övriga tjänster, uthoppstjänster, synpunkter och klagomål, vårdpersonal och invånares information.

  • Vårdpersonal kan även hantera ärenden som skickas och tas emot av invånare.

 

1177 inloggningsportal invånare

När en invånare loggar in på 1177.se

 

1177 inloggningsportal personalverktyg

När vårdpersonal loggar in på personalverktyget för e-tjänsterna på 1177

 


Mer information om 1177 Inloggningsportal